SKANSKA AB

Hållbarhetsresa – Schyssta villkor
Konsekvensbedömning av faktisk och potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö från Skanskas verksamhet och värdekedja.

Uppdraget

Bakgrunden till uppdraget är det kommande EU-direktivet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) som ställer krav på att företag identifierar, bedömer och lindrar negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i sin värdekedja. Goodpoint har på uppdrag av Skanska genomfört en Impact Assessment, en konsekvensbedömning av faktisk och potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö från Skanskas egen verksamhet och deras värdekedja.

Genomförandet

Som ett första steg i arbetsprocessen satte sig Goodpoint in i Skanskas organisation . Genom att få tillgång till relevant information och möjlighet att delta i möten med nyckelpersoner inom Skanska fick vi insikt i deras organisation, affärsmodell och verksamhet. Parallellt gjorde Goodpoint en omvärldsbevakning av hållbarhetsrisker och negativ påverkan i bygg- och anläggningsbranschen. Våra konsulter genomförde även intervjuer med Skanskas dotterbolag för att kunna kartlägga risker och påverkan på mänskliga rättigheter och miljö inom koncernens värdekedja. Genom denna nulägesanalys gjorde Goodpoint sedan en konsekvensbedömning av verksamheten.

Resultatet

Resultatet av konsekvensbedömningen består av följande tre delar:

  • Ett Excel-verktyg anpassat till Skanska, där de identifierade konsekvenserna har beskrivits och bedömts.
  • En rapport som beskriver metoden, resultaten, slutsatserna och rekommendationerna från konsekvensbedömningen.
  • Presentationsmaterial för att kommunicera konsekvensanalysen inom Skanska.

1887

Grundades Skanska.

161

miljarder kronor i intäkter 2022.

57

procentig minskning av koldioxidutsläpp globalt från egen verksamhet sedan 2015.

OM SKANSKA

Skanska är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag, verksamma i över 135 år på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Deras globala erfarenhet, lokala expertis och finansiella styrka ger dem möjlighet att hantera några av världens mest komplexa byggprojekt.

 

Om CSDDD

Stora företag spelar en nyckelroll för att skapa ett mer hållbart och rättvist samhälle. Genom nya krav på rapportering om negativa effekter på människor och miljö genom hela värdekedjan blir det lättare att sätta stopp. EU-kommissionens nya lagförslag Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) är tänkt att stärka kraven på kartläggning och uppföljning. Företag kommer att behöva säkerställa att deras verksamhet inte orsakar brott mot mänskliga rättigheter och miljöskada. Exempelvis att deras leverantörer inte använder barnarbete, utnyttjar arbetare, orsakar föroreningar eller förlust av biologisk mångfald.

Målet med CSDDD är att genom gemensamma ramverk garantera att företag visar en ”tillbörlig aktsamhet” inom den egna verksamheten och i resten av sin värdekedja i syfte att motverka negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljö.

Bolags­ledningen åläggs ansvar för att företaget uppfyller sina skyldig­heter i fråga om tillbörlig akt­samhet i linje med internationella ramverk.

Läs mer om vad CSDDD innebär här.