Om Goodpoint

Ledande inom hållbarhet sedan 1981

Vi stöttar i hela hållbarhetsresan

Goodpoint är en av Sveriges ledande och mest erfarna konsultbyråer inom hållbarhet. Vi har funnits sedan 1981, då under namnet Kemi och Miljö som var en del av Apoteket AB. Dåvarande (och nuvarande) vd Magnus Boman tog över som ensam ägare av företaget 2007. I april 2022 förvärvades Goodpoint av det globala teknikföretaget Semcon. Hos oss jobbar expertkonsulter med tjänster inom hela hållbarhetssektorn, inklusive ledarskap, lönsamhet och kommunikation. Vi har kontor i Stockholm, Lund, Göteborg och Nässjö.

Vår vision

Goodpoints vision är att dela kunskap för en bättre värld. Vi hjälper våra kunder att agera hållbart inom alla hållbarhets­områden, från giftfri miljö och cirkularitet, till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, klimat och hållbar lönsamhet.

Vilka är vi?

En konsult på Goodpoint är nyfiken och engagerad. Målet är att stötta varje kund att utvecklas och finna sin hållbarhets­potential. På så sätt gör vi tillsammans planeten en tjänst.

Vår uppförandekod

Goodpoint utvecklar och tillhandahåller tjänster inom hållbar utveckling. Vi hjälper företag och organisationer som vill ansvar och därigenom utveckla sin verksamhet och stärka sitt varumärke. Socialt och miljömässigt ansvarstagande inklusive god affärsetik är grunden för långsiktiga och förtroendefulla relationer mellan oss på Goodpoint och våra kunder och samarbetspartners.

Goodpoint är sedan mars 2022 en del av Semcon Group och omfattas som ett helägt dotterbolag av Semcons Uppförandekod. Uppförandekoden beskriver våra värderingar och hur vi agerar. Goodpoint är medlem i FN:s Global Compact och Uppförandekoden bygger på dess principer.

 

Partners
Spoon logotyp

Att arbeta på Goodpoint

På Goodpoint är vi lika noga med att dela med oss av vår kunskap till våra kunder som vi är med att stötta varandra i vår yrkesmässiga utveckling.

Dela kunskap för en bättre värld betyder också att dela kunskap för att våra medarbetare ständigt ska utvecklas. Vi lägger mycket tid på kompetensutveckling men också på att få våra konsulter att trivas. När våra anställda mår bra, håller sig friska och har roligt på jobbet gör de ett bättre jobb! Hållbarhet är lönsamhet, för oss och för våra kunder.

Det är vi som är Goodpoint!

Timeline – historia

badge@2xCreated with Sketch.
1981

Kemi & Miljö grundas

Bolaget Kemi & Miljö startas inom Apoteket AB. Bolagets första bok kommer ut: “Så hanterar du farligt avfall”.

1984

Avfallshantering

Kemi & Miljö ansvarar för stationen för hantering av miljöfarligt avfall från Stockholms Läns Landsting.

1985

Miljöutbildning

Kemi & Miljö håller skräddarsydda kurser om bl a hantering av farliga ämnen på arbetsplatser.

1988

Första miljörevisionen inom ett landsting

Kemi & Miljö genomför den första miljörevisionen hos St. Görans sjukhus som är pionjär i miljöarbetet.

1989

Handla miljöanpassat

Kemi & Miljö hjälper landsting och kommuner ställa miljökrav vid upphandling.

1990

Miljöprogram

Kemi & Miljö tar fram Apoteksbolagets miljöprogram ”En god hälsa förutsätter en god miljö”.

1991

Kvicksilverkampanjen

Kemi & Miljö driver kampanj i samarbete med Stockholm Vatten för att samla in kvicksilvertermometrar.

1994

ISO 14001

Kemi & Miljö deltar i SIS-STG:s arbetsgrupp för att ta fram miljöledningsstandarden ISO 14001.

1995

Statlig utredning av miljökrav vid offentlig upphandling

Kemi & Miljö genomför en utredning på uppdrag av Näringsdepartementet. Stor potential för miljöförbättring om offentliga upphandlare ställer krav.

1996

Miljöpilotprojektet

Uppdrag av Miljödepartementet att stödja 24 myndigheter i systematiskt miljöarbete.

1998

Läkemedel och miljö

Kemi & Miljö bidrar till att miljöeffekter av läkemedel uppmärksammas och får ett eget kapitel i Läkemedelsboken.

2001

Ledningssystem för hållbar utveckling

Pilotprojekt som integrerar sociala frågor och miljöarbete.

2001

Kemi & Miljö firar 20 år

Fest med 30 kunder och personal. Bland talarna fanns Lena Söderberg, VD för KRAV, Åke Wennmalm, Miljöchef SLL och Axel Wenblad, Miljödirektör Skanska. Linda Genf, konsult på Kairos Future, framtidsspanade att miljöfrågorna breddas till att omfatta hälsa, att bioteknik är det nya svarta, att miljöetisk konsumtion växer och att kretsloppstänkandet stärks.

2003

Flytt till nya lokaler

Kemi och miljö flyttar till nya lokaler på Holländargatan 18 ovanpå Centralbadet.

2005

Magnus Boman blir vd

Magnus Boman tar över som ny vd för Kemi & Miljö efter Helen Wintzell.

2006

Kemi & Miljö blir Goodpoint

Namn 110 deltagare på Junibacken, kunder, medarbetare, samarbetspartners. Välkomstdryck, tävling, mingel ekologisk buffé, underhållning av Improvisationsteatern.

2008

Ägarbyte

Vd Magnus Boman övertar ägandeskapet av Goodpoint från Apoteket AB.

2008

Konferens Agenda för hållbar sjukvård

Konferensen anordnas på initiativ av IFL vid Handelshögskolan/Leading Health Care, Goodpoint AB och Swecare. Den sker i samverkan med Apoteket AB, LIF - de forskande läkemedelsföretagen, Stockholms Läns Landsting (SLL), Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) samt Västra Götalandsregionen (VGR).

2009

Almedalen

Goodpoint deltar på Almedalsveckan med seminariet: “Piller på villovägar - hur kan läkemedel bli långsiktigt hållbara för ekonomi, hälsa och miljö.

2010

Kundevent på bio

Goodpoint bjöd in kunder till Underkastelsen, en film om de kemikalier som människan har i blodet på grund av alla kemikalier som spridits i miljön sedan andra världskriget. Regi Stefan Jarl. Medverkande Eva Röse. Cirka 55 kunder och medarbetare deltog.

2017

Nytt kontor i Lund

17 december bjöd Goodpoint in till kundmingel för att fira det nya kontoret i södra Sverige.

2020

Ny profil och hemsida

Goodpoint uppdaterar sin grafiska profilering och lanserar ny webbsida.

2021

Nytt kontor i Göteborg

I oktober går Goodpoint ut med nyheten att vårt fjärde kontor öppnar i Göteborg.

2022

Semcon blir ägare

I april blir det officiellt att Goodpoint och Semcon igår ett samarbete.