HERMANSSON & CO

Hållbarhetsresa –Hållbara affärer, Klimatsmart verksamhet, Cirkularitet & kemi och Schyssta villkor
Hållbarhetsansvarig på 40 % med ansvar för företagets hela hållbarhetsarbete.

Uppdraget

Goodpoint har under flera år agerat som hållbarhetsansvarig på Hermansson & Co. Uppdraget motsvarar 40 procent av en heltidsanställning och innebär ansvar för företagets hela hållbarhetsarbete. Ett stort fokus ligger på områden som socialt ansvarstagande i hela leverantörskedjan, förpackningar, certifieringar för ekologiskt jordbruk och ansvarsfull produktion, transporter och klimatpåverkan. I rollen ingår ett löpande helhetsansvar för hållbarhetsarbetet, inklusive att kartlägga, hantera och kommunicera kundens hållbarhetsaspekter.

Genomförandet

Syftet med uppdraget är att driva och säkerhetsställa kundens hållbarhetsarbete utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Goodpoint ansvarar bland annat för kartläggning samt säkerställande av socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, hantering av miljö- och sociala märkningar av produkter, klimatberäkningar, förpackningsfrågor och representerar verksamheten externt i branschsammanhang.

Resultatet

Genom ett flerårigt samarbete med Goodpoint har Hermansson & Co tagit fram ambitiösa och långsiktiga hållbarhetsmål, samt delmål som förtydligar vägen dit. Genom ett nära samarbete med företagets ledning och nyckelpersoner säkerställer Goodpoint att hållbarhet är en integrerad del i verksamhetens processer. Goodpoint har även stärkt den externa hållbarhetskommunikationen under de år som de arbetat med Hermansson & Co.

70

procent andel av försäljningsvolym i klimateffektiv förpackning

40

procent av försäljningsvolym eko-certifierad

32

procent av försäljningsvolym har Systembolagets tilläggsbudskap Våra Mest Hållbara Drycker

OM HERMANSSON & CO

Hermansson & Co är en ledande vin- och spritimportör på den svenska marknaden. Tillsammans med sina leverantörer lanserar de attraktiva produkter till Systembolaget samt hotell och restaurangmarknaden. De har ett brett sortiment med viner varav många är certifierade enligt EU:s kriterier för ekologiska produkter. De utvecklar kontinuerligt sortimentet för att byta från tunga glasflaskor till mer hållbara förpackningslösningar samt öka andelen produkter som är certifierade för ekologisk produktion och socialt ansvarstagande. Att agera hållbart är en självklar del av Hermansson & Co verksamhet och i samarbetet med andra aktörer.

 

Att vi år efter år väljer att fortsätta samarbetet med Goodpoint beror på att vi har stort förtroende för deras kompetens inom hållbarhet. Som en bonus är deras konsulter lätta att arbeta med, lyhörda och flexibla, Hermansson & Co.