Våra tjänster

Spetskompetens inom hela hållbarhetsområdet

Vi guidar på er hållbarhetsresa

Hållbarhetsresan är den enda tjänsteresa som gynnar både er och planeten. Goodpoint guidar hela vägen, oavsett om ni just börjat eller kommit en bra bit på väg. Vilken resa vill du göra?

Frågor om er hållbarhetsresa?

Våra tjänster

Affärsutveckling

En hållbar organisation är en lönsam organisation. Vi hjälper er att göra hållbarhet och Agenda 2030 till en självklar del av affärsplanen.

Hållbarhetsstrategi

Vi stöttar och vägleder i framtagande och uppdatering av hållbarhetsstrategi, inklusive väsentlighetsanalyser, omvärldsbevakning och intressentdialoger.

Hållbarhetsredovisning

Är det första redovisningen eller tionde? Vi erbjuder hjälp och utmanar dig hela vägen, från väsentlighetsanalyser, intressentdialoger, GRI-rådgivning, informationsinsamling och textproduktion till datasammanställning. Vi kan också, tillsammans med vår samarbetspartner, erbjuda produktion.

Rapportkollen

Vår tjänst för att maximera effekten av er hållbarhetsrapport. Tillsammans med vår samarbetspartner, kommunikationsbyrån Spoon Agency, analyserar vi er hållbarhetsredovisning och ger konkreta förslag på: Förbättringsmöjligheter i rapporteringen, hur ni vässar ert hållbarhetsfokus, er outnyttjade kommunikationspotential och era affärsutvecklingsmöjligheter. Kan göras helt på distans eller med presentation hos er.

Kommunikation och varumärke

Maximera effekten av hållbarhetsarbetet. Vi hjälper er positionera ert varumärke samt erbjuder kommunikationsrådgivning och strategiarbete inom hållbarhet. Tillsammans med våra kommunikationspartners erbjuder vi även produktion.

Förändringsledning

Det spelar ingen roll hur genomtänkt en strategi är om den inte blir en levande del av verksamheten. Vi hjälper er hela vägen från strategi till implementering och förankring.

Utbildning och workshop

Goodpoint håller regelbundet öppna utbildningar inom hållbarhet. Vi erbjuder därtill organisationer skräddarsydda utbildningar och workshops inom alla våra expertområden.

Rådgivning och coachning

Vi erbjuder expertrådgivning inom hållbarhet för chefer och medarbetare på alla nivåer i er organisation.

Kemi och Miljö

Strategisk rådgivning och praktiskt stöd för organisationer som vill ha full kontroll på sina kemikaliefrågor. Vi stöttar i implementering och efterlevnad av Reach och CLP, tillståndsansökningar, säkerhetsrapporter och riskbedömningar.

Klimatberäkningar

Vi hjälper er få koll på och följa upp ert klimatavtryck. Våra analytiker följer GHG protocol och genomför klimatberäkningar inom scope 1, 2 och 3.

Livscykelanalys

Stöd i att förstå era produkters hela miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Vi utför beräkning av såväl LCC som LCA.

Hållbar leverantörskedja

Vi kan stötta er i hela processen med att säkerställa hållbara inköp. Allt från riskbedömningar till framtagande av uppförandekoder och uppföljning genom revision och granskning. Vi hjälper också företag med att säkerställa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Revision

Goodpoints revisorer hjälper er att granska och uppfylla lagstiftning och kravefterlevnad inom hela hållbarhetsområdet, allt från kemi och miljö till klimat och mänskliga rättigheter.

Ledningssystem och certifiering enligt ISO

Goodpoints erfarna konsulter hjälper er att skapa ordning och reda genom att implementera ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar, med mera. Och vi hjälper er att förbereda inför er certifiering. Vi kan stötta med bland annat följande standarder: ISO 14001 - Miljöledning, ISO 9001 - Kvalitetsledning, OHAS 18001 / ISO 45001 - Arbetsmiljöledning, ISO 20121 - Hållbarhet vid möten och evenemang, ISO 26000 - Socialt ansvarstagande.

Lagstiftning och ramverk

Vi hjälper till med lagbevakningstjänster för hållbarhetsfrågor. Därtill stöttar vi er att uppfylla och rapportera enligt internationella ram- och regelverk för hållbarhet, så som Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), TCFD och GRESB.

Konsult på plats

Resursförstärkning eller vikarie? Vi erbjuder det expertstöd på plats som just din organisation behöver.