VARBERG ENERGI

Hållbarhetsresa - Hållbara affärer & Klimatsmart verksamhet
Rådgivning och utveckling inom hållbarhetsstyrning.

Uppdraget

Goodpoint har på uppdrag av Varberg Energi agerat som hållbarhetsrådgivare och verksamhetsutvecklare tillsammans med bolagets kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare (KMA-samordnare). Vi har bidragit med expertkompetens inom EU-lagstiftning och har analyserat bolagets klimatpåverkan utifrån Scope 1, 2 och 3. Goodpoint medverkar samtidigt i framställandet av Varberg Energis hållbarhetsrapport för 2022. Genom dessa insatser tar Goodpoint ett helhetsgrepp om Varberg Energis hållbarhetsarbete.

Genomförandet

Goodpoint genomför systematiska kartläggningar av Varberg Energis hållbarhetsarbete. Våra konsulter tar bland annat fram väsentlighetsanalyser, GAP-analyser och intressentanalyser, där olika indikatorer och parametrar värderas för att kunna hitta en lämplig hållbarhetsväg framåt. Vi hjälper samtidigt bolaget med att sätta nya hållbarhetsmål och förser Varberg Energi med löpande rådgivning. Under samarbetets gång har Goodpoint hållit i workshops som har förhöjt klimatkompetensen hos Varberg Energis medarbetare.

Resultatet

Goodpoint har lagt grunden för ett effektivt hållbarhetsarbete hos Varberg Energi, både på ett internt och externt plan. Vi har gett Varberg Energi ett hållbarhetslyft där vi har hjälpt bolaget att förverkliga sina högt uppsatta klimat- och hållbarhetsambitioner. Tillsammans fortsätter vi att sätta hållbarhet högt på Varberg Energis agenda.

7800

Vindkrafttimmar/år produceras i Varberg.

1991

Invigande Varberg Energi Sveriges första vindkraftpark.

3

GWh el/år produceras i en av Sveriges största solcellsparker, som förvaltas av Varbergs Energi och Coop Varberg.

OM VARBERG ENERGI

Varberg Energi ägs av Varbergs kommun och förser kommunens invånare med elnät, gas, fjärrvärme, bredband och IT-tjänster. Innovation och hållbarhet ligger i Varberg Energis DNA och de arbetar aktivt för att skapa fler hållbara energilösningar för hela Sverige.

 

– Goodpoint har bidragit med strategisk kompetens och genomförandekraft, som gör att vi kan nå nya höjder i vårt hållbarhetsarbete tillsammans med våra intressenter, säger Mats Balkö, Affärsområdeschef Utveckling och Hållbarhet, Varberg Energi. 

 

VARBERG ENERGI