Schyssta villkor

Goda arbetsvillkor ger goda affärer

Rättvist och inkluderande i hela leverantörskedjan

Alla verksamheter har ett ansvar för hur de påverkar samhälle, miljö och människor. Anställda och leverantörer ska behandlas korrekt och inkluderande enligt gällande lagar och regler. Först då får vi rättvis lönsamhet, fair profit. En produktion som inte skadar vare sig människor eller miljö blir också en lönsam produktion.

Var i den schyssta hållbarhetsresan befinner du dig?

Klara hållbarhetskrav

Första steget är kartläggning av kravuppfyllnad och lagstiftning. Vi hjälper er att få koll på allt från kundkrav och lagkrav inom arbetsmiljö, mångfald, likabehandling och arbetsrätt till hållbarhetsrisker i er leverantörskedja. Vi utgår från svensk och internationell lagstiftning samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Riskhantering

Ett sätt att hantera risker i leverantörskedjan är att utveckla och införa en uppförandekod utifrån internationella konventioner och riktlinjer inom mänskliga rättigheter. Samma sak gäller arbetsplatsen där policydokument för inkludering och mångfald tas fram. Revision av leverantörskedjan görs för att finna dolda brister i arbetsvillkor och säkerhet. Det är viktigt i denna fas att kommunicera arbetet och era ställningstaganden internt, men ofta också externt. Vi hjälper er i alla dessa steg.

Affärsutveckling och innovation

Dags för en genomtänkt implementering av nya policydokument och riktlinjer. I den här fasen hjälper vi er med bland annat internutbildning, framtagande av nya rutiner, verktyg och utbildning för leverantörer. Vi hjälper er sätta strategiska affärsmål som inkluderar hållbarhet och följa upp dem, exempelvis i en hållbarhetsredovisning. Vi hjälper till med förändringsledning samt intern och extern kommunikation.

Bli förebild

Som verksamhet har ni nu nått en nivå där ni arbetar mot affärsmål för mångfald, inkludering och mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan. Utifrån detta skapar ni nu en kreativ och innovativ arbetsmiljö som attraherar medarbetare och kunder och får dem att stanna kvar. I den här fasen kan vi hjälpa er med PR-, kommunikations- och varumärkesarbete, stöd i branschinitiativ och märkningar och ytterligare verksamhetsledning.

Kontaktperson

Andrea Hedbäck

Konsult

Fler tjänsteområden

Mer om vad vi gör