"Jag drivs av kunskap – därför trivs jag inom hållbarhetsområdet!"

Medarbetarintervju

Axel Ohlsson tillträder som ny konsult hos Goodpoint. Han kommer främst att fokusera på affärsområdena Hållbara affärer och Klimatsmart verksamhet.


Hej Axel! Vad roligt att du (återigen) blivit en del av Goodpoint! Kan du berätta om din nya roll?

Jag kommer att arbeta primärt inom våra affärsområden Klimatsmart verksamhet och Hållbara affärer. Inom dessa områden kommer jag att hjälpa våra kunder inom både det strategiska arbetet och det mer praktiska, inte minst när det kommer till datahantering. Arbetsuppgifter som klimatberäkningar och kartläggningar, implementeringsarbete av olika lagkrav och standarder (exempelvis SBTi, GRI, CSRD, UN Global Compact, GHG Protokollet) samt miljöutredningar och arbete med miljöledningssystem kommer vara mina huvudsakliga fokusområden.

 

Vad har du gjort tidigare?

Senaste kommer jag ifrån både byggbranschen och textilindustrin med fokus inom cirkularitet och klimatanpassning. Att arbeta med avfallshantering och klimatanpassning kring ny- och ombyggnation var det utmaningar jag tog mig an inom byggbranschen medan återanvändning och cirukularitet var mitt fokus inom textilområdet.

Innan dess arbetade jag flera år för Sveriges ledande hållbarhetskonsultbolag, nämligen Goodpoint. Ja, jag har kommit tillbaka till Goodpoint för att åter igen hjälpa våra kunder inom hållbarhetsområdet! Min senaste tid här var fantastisk och efter en del funderingar om hur jag kan göra störst skillnad, landade jag i att rollen som konsult passar mig som handen i handsken. Utmanande och roliga arbetsuppgifter, fantastiska kollegor med både bred och djup kunskap inom hållbarhet samt möjligheten att hjälpa både privata och offentliga sektorn var bara några av anledningarna varför jag kom tillbaka till Goodpoint.

 

Vad har du för vision?

Jag drivs av kunskap. Såväl att dela kunskap som att få lära mig ny. Jag tror även att detta är en av anledningarna till att jag drogs och trivs inom hållbarhetsområdet. Nya utmaningar kräver nya tankesätt och kunskap. Min vision är därför att kunna nyttja min och andras kunskap för att tillsammans nå en hållbar utveckling.  

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?

Ja, vart ska man börja? Det finns så många komplexa och stora utmaningar inom hållbarhetsområdet, men om jag behöver lyfta en som jag tror är extra väsentlig så är det arbetet med att förstå och sedan kunna minska sin påverkan längs med värdekedjan. Detta är en utmaning som många olika aktörer ställs inför. Att verkligen på detaljnivå kunna förstå hur ens verksamhet och aktiviteter leder till exempelvis direkta och indirekta utsläpp är ett område som jag ser att många aktörer behöver hjälp inom. Samtidigt är det här också som jag kan se stora möjligheter för en minskad negativ påverkan och en ökad positiv effekt!  

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?