Fem tips för schysstare affärer

  • Publicerad den 2019-11-25

Vill ni stärka er sociala hållbarhet? Här är tipsen som ger er rivstart i arbetet med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

Helikopterperspektiv, mod och samarbetsvilja. Det är tre bra egenskaper som företag och organisationer behöver för att få koll på sina leverantörer och stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Det menar Goodpoints experter på mänskliga rättigheter, Sara Hjelm och Mattias Blomqvist.

Tillsammans gör de årligen en mängd revisioner och bedömningar av social hållbarhet hos företag, myndigheter och organisationer. Här är deras bästa tips för att komma igång med och stärka arbetet med socialt ansvar:

Steg 1: Helikopterperspektiv

– Var öppen och inte fastna i detaljer. Den som vill stärka arbetet med mänskliga rättigheter måste lyfta blicken, och se över alla samlade risker på en övergripande nivå, från råvara till leverans. Det gäller att öppna sitt sinne för all negativ påverkan som man kan ha och undersöka hur det faktiskt ser ut, säger Sara Hjelm.

Steg 2: Samarbeta

– Som liten köpare kan det vara svårt att ensam åstadkomma systemförändringar. Då underlättar gemensamma aktioner. Idag finns många bra branschsamarbeten som underlättar för företag och organisationer som vill hålla koll på sina leverantörer, säger Sara Hjelm.

– Ett bra exempel är textilbranschen. Idag nästan tävlar de i att vara bäst. Många listar sina leverantörer öppet och man samlas i branschinitiativ för att till exempel förbättra lönevillkor och ta fram mer hållbar bomull, säger Mattias Blomqvist.

Steg 3: Riskvärdera

– Börja inte med allt. Prioritera de mest allvarliga riskerna så som risken för barnarbete, slavhandel eller extremt låga löner, säger Mattias Blomqvist.

Steg 4: Konsekvenstänk

– Mycket inom socialt ansvar handlar om att se över sitt eget inköpsbeteende och se sambanden. Har du exempelvis väldigt snäva tidsramar så ökar risken för stor mängd övertid hos leverantören, säger Sara Hjelm.

Steg 5: Följ upp

– Arbetet slutar inte på pappret. Skapa en rutin för att kontrollera leverantörsförhållandena i produktioner utifrån riskerna, i fler led än det allra första. Och håll koll på det egna interna arbetet, håll det levande i organisationen, säger Sara Hjelm.

Porträttbild på man
Mattias Blomqvist
Porträttbild på kvinna
Sara Hjelm