"Konsumenter idag förväntar sig att företag tar ansvar"

Medarbetarintervju

Frida Hök tillträder som ny konsultchef hos Goodpoint. Hon kommer främst att fokusera på affärsområdet Cirkularitet och kemi.


Hej Frida! Varmt välkommen till Goodpoint, kan du berätta om din nya roll?

Jag börjar nu som Gruppchef får våra kontor i Göteborg och Lund vilket innebär att jag kommer ha ansvar för de konsulter som sitter där. Jag är både glad och stolt över att få leda och utvecklas med detta kompetenta gäng. Jag kommer dessutom att arbeta som konsult själv och vara involverad i många av de projekt Goodpoint arbetar med, framför allt inom cirkularitet och kemi området.

 

Vad har du gjort tidigare?

Jag har de senaste 15 åren arbetat på ChemSec, som är en liten men betydelsefull miljöorganisation. ChemSec arbetar för utfasning av skadliga kemikalier genom att driva på för en starkare kemikalielagstiftning i EU. De stöttar och uppmuntrar företag att fasa ut skadliga kemikalier och i stället börja använda säkrare alternativ. Jag har under min tid på ChemSec följt många lagförslag kopplade till kemikalier genom EU maskineriet. Samtidigt har jag även följt implementeringen av kemikalielagstiftning, framför allt REACH, på nära håll. På ChemSec arbetade jag dessutom med många företag som hade ambitioner att ligga i framkanten vad gällde hållbarhet och kemikalier, samt med många tillverkare av alternativ till de skadliga kemikalierna. Under mina år på ChemSec var jag även en flitigt inbjuden föreläsare, debattör och inspiratör. Innan dess har jag arbetat på Naturskyddsföreningen med deras miljömärkning och med skadliga kemikalier i konsumentprodukter.

 

Vad har du för vision?

Att hållbarhet och goda affärer går hand i hand. Att vårt samhälle stöttar de företag som jobbar aktivt och ambitiöst med sitt hållbarhetsarbete. Att det finns starka drivkrafter för företag att göra just detta, både marknadsmässiga och ekonomiska och även lagstiftningsmässigt. Jag tror på att ett företag som aktivt och ambitiöst arbetar med hållbarhetsfrågan är ett företag som kommer klara sig bra i framtiden. De kommer locka rätt arbetskraft, de kommer ha motståndskraft mot dåliga perioder och de kommer stärka sin ställning  både på marknaden och gentemot kunder. Konsumenter idag förväntar sig att företag tar ansvar och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?

Vi står inför många olika utmaningar och måste kunna hålla många tankar i huvudet samtidigt. Inget kan kallas hållbart om det endast är bra för en av våra utmaningar, men försämrar tillståndet på andra områden. Vi måste klara av både klimatkris, biodiversitetskris och kemikaliekris samtidigt. Ingen av dessa kan vänta, här är forskarkåren eniga – vi har överskridit de planetära gränserna på de här områdena. Det är allvarligt. Konsekvensen av dessa stora utmaningar är att de kräver stort mod av politiker att fatta beslut för att vända de här utmaningarna. Men utmaningar ger också möjligheter. Företag som tar detta på allvar kommer kunna ta marknadsandelar redan nu och dessutom vara väl förberedda när lagstiftning kommer.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?