"Jag vill stärka våra erbjudanden och öka takten i omställningen"

Medarbetarintervju

Erik Engström tillträder som ny konsult och affärsområdesansvarig hos Goodpoint. Han kommer främst att fokusera på affärsområdet Klimatsmart verksamhet.


Hej Erik! Kul att ha dig i vårt team på Goodpoint, kan du berätta om din nya roll?

Jag är affärsområdesansvarig för Goodpoints område Klimatsmart verksamhet och bidrar även till genomförandet av våra uppdrag för kunderna. I min roll som affärsområdesansvarig kommer jag samordna arbetet inom klimatområdet, utveckla tjänsterna, följa upp lönsamheten, omvärldsbevaka och säkerställa att vi har den kompetensen inom klimatområdet som behövs för att möta våra kunders behov. 

 

Vad har du gjort tidigare?

Jag kommer senast från SMHI. Där har jag jobbat 14 år som klimat- och luftmiljöexpert, bearbetar och analyserat data, producerat beslutsunderlag och kommunicerat och spridit kunskap om klimat och luftkvalitet. Jag har också haft marknadsansvar mot andra svenska myndigheter och varit grupp- och enhetschef.  

I botten har jag en magisterexamen inom analytisk kemi och så har jag doktorerat inom atmosfärskemi.

 

Vad har du för vision?

Att utveckla och stärka Goodpoints erbjudande inom klimatområdet mot både offentlig och privat sektor för att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle, visa kundernas roll i omställningen och säkerställa kundernas lönsamhet i en hållbar verksamhet.  

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?

Att lyfta blicken och ta ett helhetsgrepp om hur vi tillsammans ska skapa ett hållbart samhälle. Vi behöver uppnå hållbarhet inom både miljö, klimat, ekonomi och socialt på ett rättvist och jämställt sätt. Vi behöver identifiera de synergier som finns mellan områdena och göra kloka avväganden där det uppstår målkonflikter.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?