Utbildning

  • Online
  • 6, 13, 20, 27 maj, samt 3 och 10 juni 2020, kl 13:00 – 14:30

Utbildningsserie - Översiktskurs i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

Vill du skaffa dig bättre koll på de olika delarna i en hållbarhetsredovisning? Vår utbildningsserie online är en utmärkt start. Här ingår: grunden, väsentlighet, intressentdialog, fördjupning i innehåll respektive kvalitet, samt kommunikation. Boka en eller alla delar. Är ni tre från samma bolag, går deltagare två och tre för halva priset.

Utbildning i sex fristående pass

Utbildningsserien i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards är uppdelad i sex olika utbildningspass om 90 minuter vardera. De olika delarna kan alla bokas fristående för priset 750 kronor exklusive moms. En utbildnings som passar bra för dig som vill få bättre koll på hållbarhetsredovisning. Vill du gå vidare och certifiera dig inom GRI Standards, rekommenderar vi sedan vår certifierade tvådagarsutbildning 18-19 maj. Även den online. Den hittar du här!

Vid anmälan: Ange i formuläret vilket utbildningspass du är intresserad av.

Del 1: GRI standards på 90 minuter - grunderna (6 maj 13:00 - 14:30)

I detta moment går vi igenom grunderna i GRI Standards med målet om att du som deltagare ska lära dig att orientera dig på ett effektivt sätt i redovisningsramverket och få en övergripande förståelse för GRI:s redovisningsprinciper.

Del 2: GRI standards på 90 minuter - väsentlighet (13 maj 13:00 - 14:30)

I detta moment fördjupar vi oss i vad begreppet väsentlighet innebär i GRI Standards. Målet är att du som deltagare ska lära dig mer om väsentlighets begreppet och förstå hur du tillämpar detta för att bestämma innehållet i en hållbarhetsrapport enligt GRI-Standards.

Del 3: GRI standards på 90 minuter - intressentdialog (20 maj 13:00 - 14:30)

I detta moment fördjupar vi oss i varför intressentdialog är viktigt och hur du kan arbeta med intressentdialog i rapporteringsprocessen. Vi går igenom olika metoder för intressentdialog och belyser för- respektive nackdelar med de olika metoderna.

Del 4: GRI standards på 90 minuter - fördjupning i GRI:s principer för innehåll (27 maj 13:00 - 14:30)

I detta moment fördjupar vi oss i de principer i GRI Standards som syftar till att säkerställa ett relevant innehåll i hållbarhetsredovisningen.

Del 5: GRI standards på 90 minuter - fördjupning i GRI:s principer för kvalitet (3 juni 13:00 - 14:30)

I detta moment fördjupar vi oss i de principer i GRI Standards som syftar till at säkerställa en god kvalitet på hållbarhetsrapportens innehåll.

Del 6: GRI standards på 90 minuter - kommunicera (10 juni 13:00 - 14:30)

I detta moment fördjupar vi oss i olika sätt att kommunicera hållbarhetsarbetet för att få mer effekt av det arbete som lagts ner på hållbarhetsrapporten.

Plats för fakta

Tid

6, 13, 20, 27 maj, 3 och 10 juni

Klockan 13:00 - 14:30

Plats

Online

Zoom - lösenordsskyddad länk

Pris

750 kronor exkl moms

Priset gäller per 90-minuterspass

Grupprabatt

50% för kollegorna

Gå 3 eller fler från samma verksamhet: 50% rabatt från och med kollega nummer 2.

Kursledare

Daniel Granberg
Daniel Granberg

Certifierad utbildningsledare GRI Standards

08-789 04 44

Maila mig

Anmälan till eventet

  • Postadress: Postnummer: Stad: Referens:
  • Här väljer du vilket av de sex utbildningspassen du är intresserad av. Vill du gå fler - skicka in en till anmälan.
  • Om ni tre eller fler kollegor som går kursen utgår 50% rabatt för kollega 2 och 3. Ange ert organisationsnamn.