Utbildning

 • Online
 • 26-27 augusti, kl 08:30 – 17:30

Distansutbildning i GRI Standards - augusti

Ladda för nästa år! Nu kan du gå Global Reporting Initiatives certifierade och hyllade utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards  - helt på distans.

Certifierad GRI-partner

Goodpoint är certifierad utbildningspartner till Global Reporting Initiative (GRI). Det gör att deltagarna på den här utbildningen får ett certifikat som bevis på sina nya kunskaper efter avslutad kurs. Under utbildningen kommer du att guidas genom två dagar av teori, praktiska övningar och ett flertal konkreta exempel från Sverige och resten av världen.

Lär dig världens mest använda standards

GRI-standards riktlinjer för hållbarhetsredovisning är den mest använda standarden för hållbarhetsredovisning och används av företag i hela världen. Genom hållbarhetsredovisning kan företag och organisationer bland annat förbättra sina möjligheter att identifiera och hantera risker, att ta tillvara på möjligheter samt öka förtroendet för sitt hållbarhetsarbete bland intressenter.

Som deltagare på denna utbildning lär du dig att hållbarhetsredovisa i enlighet med GRI Standards och får tips om hur din organisation kan utveckla sitt hållbarhetsarbete genom effektiv redovisning och kommunikation. Under utbildningen varvar vi hela tiden teori, fallstudier och övningar. Denna utbildning sker helt digitalt, men vi eftersträvar att göra utbildningen så interaktiv och lik en ”klassrumsutbildning” som vi bara kan. Efter utbildningen får du som kursdeltagare ett certifikat från GRI:s internationella sekretariat i Amsterdam.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning har du:

 • God kunskap om grunderna i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.
 • En inblick i hur svenska företag använder hållbarhetsredovisning för att skapa affärsnytta.
 • Praktisk kunskap om hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa på ett effektivt sätt.
 • Kunskap om GRI:s redovisningsprinciper och tillämpning.
 • Kunskap om hur du engagerar intressenter i en öppen dialog.
 • Kunskap om hur du utför en väsentlighetsanalys enligt GRI:s principer.
 • Kunskap om tillämpning av GRI:s principer för innehåll och kvalitet i hållbarhetsredovisning.
 • Kunskap om andra redovisningsramverk, exempelvis lagstadgad hållbarhetsrapport enligt ÅRL, och hur de relaterar till GRI Standards.
Förkunskaper och systemkrav

Inga specifika förkunskaper behövs. Utbildningen hålls på svenska, delar av utbildningsmaterialet är på engelska.

Detta är en webbaserad utbildning. För att kunna delta behöver du en dator med internetuppkoppling, mikrofon, högtalare och webbkamera. Vi använder oss av Zoom. Mer information om systemkrav finns här.

Agenda och pris
Om kursledaren

Kursledare

Daniel Granberg
Daniel Granberg

Konsult, certifierad utbildare i GRI Standards

+46 8-789 04 44

Maila mig

Anmälan till utbildningen

 • Postadress: Postnummer: Stad: Referens:
 • Här väljer du vilket av de sex utbildningspassen du är intresserad av. Vill du gå fler - skicka in en till anmälan.
 • Om ni tre eller fler kollegor som går kursen utgår 50% rabatt för kollega 2 och 3. Ange ert organisationsnamn.