Cirkularitet & Kemi

Resurseffektivt och giftfritt är framtidens modell

Resurseffektivt och giftfritt

Om mänskligheten ska kunna tillgodose sitt allt större resursbehov krävs att världens materialflöden blir cirkulära och giftfria. Vi hjälper er hela vägen från granskning av regelverk och lagefterlevnad, till utveckling av processer, positionering och kommunikation.

Var befinner du dig i hållbarhetsresan cirkularitet och kemi?

Klara hållbarhetskrav

Kravuppfyllnad är första steget mot cirkularitet och giftfrihet. Vi guidar er steg för steg genom gällande regelverk så som EU:s kemikalielagstiftning Reach eller olika typer av miljöbedömningar. Vi ser till att ni dokumenterar, rapporterar och deklarerar på rätt sätt.

Riskhantering

Kan er verksamhets materialflöde innebära hälso- och miljörisker för människor och miljö? Vi hjälper er med kemikalieriskbedömning och miljöutredning för att identifiera värdefulla avfalls- och utsläppsförebyggande åtgärder. Vi stöttar i upprättandet av riktlinjer för inköp och upphandling samt utför livscykelanalyser.

Affärsutveckling och innovation

Efter insikt kommer utveckling! Kanske går det att göra en ny produkt av produktionsspillet? Vi guidar er genom de nya möjligheter det cirkulära materialflödet ger i form av innovation, produkt- och tjänsteutveckling. Vi erbjuder strategiskt stöd i mål- och utvecklingsarbete, resursoptimering, hållbar logistik och mycket mer.

Bli förebild

Vi driver verksamheten baserat på en cirkulär affärsmodell och bidrar därmed till en resurseffektiv värld. I den här fasen hjälper vi er med ytterligare produkt- och affärsutveckling, justeringar efter målgrupp, PR-arbete, kommunikation och marknadsföring. Vi stöttar i positionering av ert cirkulära varumärke med målet att ge er en ledande roll i er bransch. Fortsatt utveckling är nödvändig!

Kontaktperson Cirkularitet & Kemi

Anna Persson

Konsult

Fler tjänsteområden

Mer om vad vi gör