"Viktigt med rättvis och jämlik omställning"

Medarbetarintervju

Helen Göthe är ny hållbarhetskonsult på Goodpoint. Hon kommer främst jobba med mänskliga rättigheter inom vårt tjänsteområde Schyssta villkor.


Välkommen till Goodpoint Helen! Hur kom det sig att du hamnade hos oss?
– Jag såg Goodpoints annons och fastnade för visionen om delad kunskap för en bättre värld. Jag fick också ett mycket bra intryck av Goodpoints ledning och det fokus som finns på att vi är ett team som tillsammans stöttar våra kunder på deras hållbarhetsresa.

Beskriv din nya roll.
– Eftersom jag har en bred erfarenhet inom hållbarhetsområdet kan jag hjälpa kunder inom flera olika delar av deras hållbarhetsresa. Men planen är att arbeta mest inom tjänsteområdet Schyssta villkor, med fokus på mänskliga rättigheter. Jag vill få fler företag att bli medvetna om sin verksamhets påverkan på mänskliga rättigheter och vad de kan göra för att hantera och åtgärda sin eventuellt negativa påverkan. Fler företag kommer att behöva se över sitt arbete med mänskliga rättigheter, inte minst nu när EU snart förväntas anta en ny lagstiftning gällande tillbörlig aktsamhet.

– Just nu jobbar jag i ett jättespännande projekt där vi hjälper en kund att kartlägga risker i sina värdekedjor, gällande mänskliga rättigheter och miljö.

Vad har du för vision – hur vill du utvecklas som konsult på Goodpoint?
– Genom att dela med mig av min kunskap och erfarenhet inom hållbarhet till kunder och kollegor, vill jag bidra till en omställning mot en mer hållbar och jämlik utveckling av vårt samhälle. Men givetvis vill jag också själv lära mig och utvecklas inom nya områden. Efter att ha arbetat med hållbarhetsfrågor inom textilbranschen i många år är det otroligt givande och lärorikt att få arbeta med hållbarhet i helt nya branscher.

Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för privat och offentlig sektor de närmaste åren?
– En stor utmaning som vi har framför oss är omställningen mot ett cirkulärt samhälle. För att omställningen ska kunna genomföras ser jag att företagsledare och politiker måste ta ägandeskap i frågan och sätta mätbara mål. Det kommer också bli viktigt för alla verksamheter att ha kunskap om hela sin värdekedja och inte minst innehållet i produkterna som är en nyckel för att kunna cirkulera produkter och material. För mig är det viktigt att vi genomför omställningen så rättvist och jämlikt som möjligt och att vi säkerställer att alla parter i värdekedjan är med.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?