Se vårt frukostseminarium:

Framgångsfaktorer i den cirkulära omställningen

 

Att ställa om till en cirkulär ekonomi kan medföra en del utmaningar, men det kan också skapa nya möjligheter så som ökad resurseffektivitet, sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft, samt minskad klimatpåverkan.

I detta seminarium från 26 maj berättade representanter från Tarkett och Ikea om några av deras cirkulära projekt utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv, med fokus på både framgångsfaktorer och utmaningar. Frukostseminariet gästades även av Cradlenet som belyste hinder och möjligheter som presenterats i deras senaste rapport Circular Economy Outlook Report 2021, samt gav en nulägesbild av Sveriges cirkulära omställning.

Gäster:
Elin Bergman, Cradlenet
Daniel Haltia, Ingka Ikea Group
Dag Duberg, Tarkett