Vässa din hållbarhetskompetens med GRI Standards

  • Publicerad den 2020-01-29

”Intiutivt och självklart. Men också med dolda fallgropar som vi lärt oss parera.” Så säger de som genomfört Goodpoints certifierade utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Kursledaren Daniel Granberg tipsar om ett oumbärligt verktyg för alla hållbarhetsintresserade.
Global Reporting Standard, GRI, är en internationellt erkänd modell för att lägga upp innehåll och principer i en hållbarhetsredovisning. GRI ger organisationer tydliga verktyg att arbeta med och ökar den allt viktigare transparensen i hållbarhetsarbetet. Goodpoint är en av Sveriges certifierade utbildare i GRI-standarden.

- Idag är det oumbärligt för hållbarhetschefer, hållbarhetsansvariga och kommunikatörer eller journalister att framför allt förstå men ofta även rapportera enligt GRI. Även ekonomer och investerare kan få stor nytta av att bättre förstå hållbarhetsinformation i års- och hållbarhetsredovisningarna, säger Daniel Granberg, konsult på Goodpoint och kursledare vid GRI Standards-utbildningen.

Vilka lärdomar tar kursdeltagarna med sig hem?

- Vi lägger mycket tid och energi på väsentlighetsbegreppet och vad det innebär. Företag och organisationer tolkar och tillämpar väsentlighet på olika sätt. Det finns ett behov av gemensamma riktlinjer att hålla sig till. Självklart tar de också med sig alla de viktigaste grunderna i hållbarhetsredovisning enligt GRI och hur de ska orientera sig i GRI Standarden på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vilken brukar vara kursdeltagares största AHA-upplevelse?

- Att hållbarhetsredovisningen och GRI:s principer för hållbarhetsredovisning på många sätt är ganska självklara och intuitiva. Trots detta går det ofta upp för deltagarna att principerna inte alltid är lika lätta att tillämpa i praktiken. Där finns utmaningar och fällor, under produktionen, under redovisningen och i läsning och förståelse av hållbarhetsredovisningen.

Goodpoint är certifierade utbildare i GRI Standards, vad betyder det?

- Det innebär att vi som ger utbildningen har dokumenterat goda kunskaper i GRI-Standards och att allt vårt utbildningsmaterial har godkänts av GRI:s sekretariat i Amsterdam. Alla deltagare som slutför utbildningen får ett certifikat utfärdat av GRI som bevis på sina nya kunskaper.