Foto: UN Global Compact Network SwedenUN Global Compact Network Sweden och Goodpoint höjer företagskompetens inom mänskliga rättigheterEnbart 15 % av Stockholmsbörsens 80 största bolag arbetar systematiskt med Due Diligence kopplat till mänskliga rättigheter. Under våren har UN Global Compact Network Sweden, med stöttning av Goodpoint, genomfört ett utbildningsprogram med syfte att höja den siffran och accelerera företagskompetens inom due diligence och mänskliga rättigheter.


Utbildningen Business & Human Rights Accelerator riktade sig till företag med medlemskap i United Nations Global Compact. Totalt medverkade över 30 svenska medlemsföretag, tillsammans med 800+ globala bolag.

Syftet med utbildningen var att ge företag vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd för att gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Utbildningen byggde på en kombination av gruppdiskussioner där deltagarna fick lära sig av varandra och praktiska case där de fick tillämpa sin kunskap.

- Att få vara med och bidra till och ta del av den kunskap och insikter som de här företagen har med sig är otroligt givande. I slutändan handlar ju hela programmet om att inte göra skada på människor och miljö, oavsett hur långt ner i leveranskedjan de befinner sig, säger Andrea Hedbäck, konsult på Goodpoint.

- Vi på Goodpoint tycker att det varit ett spännande och roligt samarbete med UN Global Compact Network Sweden och vill tacka alla deltagande företag för intressanta diskussioner. Vi hoppas få möjligheten att samarbeta igen, särskilt i en värld där human rights due diligence blir allt viktigare och kommer att spela en avgörande roll i flera kommande lagstiftningar, både CSRD och CSDDD.