"Taxonomin kommer fungera som en måttstock"

Medarbetarintervju

Elin Nilsson är ny konsult på Goodpoint. Hon kommer arbeta med hållbar utveckling inom våra tjänsteområden Hållbara affärer och Klimatsmart verksamhet.


Välkommen till Goodpoint Elin! Hur kom det sig att du hamnade hos oss?
– Jag har stött på Goodpoints konsulter i flera av mina tidigare yrkesroller, och vid varje möte har jag slagits av professionaliteten och det genuina hållbarhetsengagemanget. Mitt naturliga fokus är effektiva arbetssätt som leder till konkreta, lönsamma och långsiktigt hållbara resultat. Konsultbranschen i allmänhet har därför lockat en tid. Och Goodpoint i synnerhet!

 

Beskriv din nya roll.
– Min kunskapsbas finns inom hållbar utveckling och mitt fokus inom ledningssystem, klimatstrategi och utbildning. I de projekt jag redan är involverad i kommer jag integrera arbete med miljö- och klimatfrågor i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Även framöver kommer jag arbeta i projekt där förutsättningar skapas för att affärsnytta ska gå hand i hand med samhällsnytta.

 

Vad har du för vision – hur vill du utvecklas som konsult på Goodpoint?
– Jag trivs med utmaningar där jag får använda min förmåga att analysera och kommunicera för att göra mångfacetterade sammanhang greppbara för den givna målgruppen. Jag ser fram emot att lära mig av mina nya kollegors otroliga kompetens och erfarenhet på hållbarhetsområdet och få applicera mina egna kunskaper i nya spännande branscher. På så sätt vill jag fortsätta förändra nuläget och bidra till en bättre framtid för fler.

 

Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för privat och offentlig sektor de närmaste åren?
– En stor utmaning som många verksamheter har framför sig är att koncentrera hållbarhetsfrågan till kärnverksamheten, få konkreta resultat och därmed skapa mervärde för både omvärld och verksamhet. Utvecklingen på hållbarhetsområdet går just nu väldigt snabbt. Därför är det viktigt för den enskilda verksamheten att ha koll på vilka möjligheter som öppnas upp. EU:s taxonomi kommer till exempel att fungera som en måttstock för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara. Det kommer göra det enklare för verksamheter att kombinera affärsnytta med samhällsnytta.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?