Ta kontroll över ert CO2

  • Publicerat 2020-03-31

Bli grönare. Med struktur, transparens och god metodik kan ni få superkoll CO2-avtrycket.

Smart metodik ger er snabbare och bättre koll på er verksamhets klimatavtryck. Här är tre topptips från Axel Ohlsson, en av Goodpoints experter på klimatberäkningar.

1.Arbetsdokument 

Förberedelser är A och O inom klimatberäkningar. Att sammanställa detaljerade och lättförstådda dokument och mallar kommer att hjälpa er med klimatberäkningarna flera år framöver. Lägg därför ner den tid som krävs initialt för att förstå program som Excel eller de system ni vill använda. Det sparar ni på i det långa loppet.

2.Up-to-date med utsläppsdata

Håll era emissionsfaktorer aktuella! Förändringar i tillverkningsprocesser, elmix med mera gör att emissionsfaktorer kan ändras från år till år. Detta kan markant ändra resultatet av er klimatberäkning. Aktuell data är helt avgörande!

3.Spårbarhet

Det är helt nödvändigt att kunna följa klimatberäkningar år för år. Det är därför nödvändigt att alla era emissionsfaktorer är spårbara och transparent redovisade.

Lästips klimatberäkningar

Följ GHG-protokollets 5 principer:

  1. Relevans. Beräkningen ska spegla era utläpp.

  2. Fullständighet. Beräkningen ska omfatta alla utsläpp, inom systemgränsen. Gör ni undantag - förklara varför. 

  3. Jämförbarhet. Räkna med samma metod så att det går att jämföra förändringar över tid. Ändrar i metod - förklara och visa hur det skiljer sig.

  4. Transparens. Var öppen med era metoder, bakgrundsdata, källor och de antaganden ni gjort. Dokumentera!

  5. Noggrannhet: Självklar punkt. Räkna så att ni kommer så nära era verkliga utsläpp som möjligt.

Hjälp att beräkna?

Kontaktperson

Axel Ohlsson
Axel Ohlsson

Konsult, klimatberäkningar

+46 8 789 04 24

Maila mig