"Hållbarhet och lönsamhet går
hand i hand"
Medarbetarintervju

Sanna Romell är ny medarbetare på Goodpoint och kommer med sin breda kompetens arbeta inom alla våra tjänsteområden.


Välkommen till Goodpoint Sanna! Hur kom det sig att du hamnade hos oss?
– Jag hade under en längre tid funderat på konsultbranschen, sökte på Google efter lediga tjänster och hittade annonsen från Goodpoint. Jag är en riktig hållbarhetsnörd kopplad till livets alla aspekter, så att få hållbarhetsintresserade kollegor, och att få arbeta 100 procent med en hjärtefråga, lät helt enkelt för bra för att inte söka.

Beskriv din nya roll.
– Ett av mina favoritområden är datahantering. Jag gillar att lyfta fram och förenkla komplex information med smart grafik och tydlig kommunikation. Planen är därför att fokusera på projekt där detta behövs, men även på riskanalyser, livscykelfrågor och klimatberäkningar som jag arbetat med tidigare. Jag har redan fått sätta tänderna i flera olika projekt inom de områdena.

Vad har du för vision – hur vill du utvecklas som konsult på Goodpoint?
– Jag har varit en lagspelare sedan jag var liten, och tror att man alltid måste analysera både styrkor och svagheter tillsammans för att utvecklas som grupp. Till att börja med vill jag därför identifiera mina kollegors styrkor, lära mig av dem och utveckla mina svagare sidor som hållbarhetskonsult, samtidigt som jag bistår både kollegor och kunder med min spetskompetens.

Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för privat och offentlig sektor de närmaste åren?
– Jag tror att det är viktigt att sänka tröskeln till att agera och att öka transparensen. I hållbarhetsutmaningarna bör det inte finnas ”ett vi” och ”ett dem”, i stället borde vi fokusera på "tillsammans". Jag är tekniskt utbildad och arbetar gärna med informationsöversättning och systemtolkning för att göra utmaningarna kvantifierbara och tolkningsbara. Dessutom drivs jag av att kommunicera hur hållbarhet och lönsamhet går hand i hand i det långa loppet, vilket fortfarande tycks vara en vanlig fördom.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?