Så parerar du klimatarbetets biverkningar

  • Publicerad den 2020-01-29

Effektglappet är gapet mellan det vi vet att vi ska göra – och det vi verkligen gör. Och det saboterar ert klimatarbete. Tricket är att skaffa sig koll. På helhetseffekten och på känslorna som styr oss. Det säger Klimatpsykologen Kata Nylén.

Det är inbyggt i oss människor att vi gillar att unna oss. Det måste man vara medveten om när man jobbar med hållbarhetsarbete, menar Kata Nylén, psykolog och en fjärdedel av sammanslutningen Klimatpsykologerna. Tre av klimatpsykologerna kom just ut med boken Klimatpsykologi som är en praktiskt användbar guide till att bli en klimatkämpe, privat och på jobbet. Nyligen höll Kata Nylén ett fullsatt seminarium hos Goodpoint på temat att unna sig. Hon kallar det för Effektglappet, eller intentionsglappet.

- Det är glappet mellan alla våra intentioner med våra beteenden och den effekt de har på utsläppen. Det har till exempel visat sig att de människor som gör en hel del miljövänliga beteenden, gröna konsumenter, inte har ett särskilt mycket mindre ekologiskt fotavtryck än de som inte gör några miljövänliga beteenden, bruna konsumenter. Det beror på att de gröna konsumenterna trillar dit då och då på beteenden som kan ha ganska hög grad av utsläpp. Det är som att ”duktigheten” berättigar de att unna sig lite utsläpp då och då. Och detta kan äta upp hela effekten, säger Kata Nylén.

Kata Nylén ser effektglappet som mycket mänskligt. Tyvärr är det mänskliga ofta det skadliga. Att unna sig handlar om en känsla, inte om fakta, säger Kata Nylén. Och klimatet bryr sig inte om våra känslor.

- Det gäller att veta om det här om man exempelvis ska informera om hållbarhet. För information förmedlar visserligen kunskap. Men på grund av effektglappet och andra mänskliga faktorer finns det ett svagt samband mellan att veta och att göra. Information förändrar inte beteenden i sig, säger hon.

Det här kan tyckas vara fruktansvärda nyheter för i stort sett alla som jobbat med miljö- och klimatinformation i någon form. Särskilt som klimatläget är så akut.

Men så behöver det inte vara, säger Kata Nylén. Effektglappet kan överbryggas, om informationen ges rätt och följs av insatser som främjar ett förändrat beteende. Hon har tre tips till alla som vill åstadkomma en förändring:

1. Håll koll på effekten. Se till att alla insatser som görs har största möjliga effekt och följ upp resultatet så att alla förstår.

2. Håll koll på beteendet ni vill förändra. Förstärk det som att det framstår fördelaktigt. Ett beteende påverkas nämligen till 80 procent av det som händer direkt efter att det inträffar. Det påverkas nästan inte alls av det som händer innan, det är därför information sällan ger effekt.

3. Koppla beteendeförändringen till huvudsyftet med er organisation. Hållbarhet är inget sidoprojekt, det ska integreras i allt.

Ett extra tips har hon i arbetet. Tänk visserligen alltid på att vi människor gillar att unna oss. Men tänk ännu mer på att vi hatar att förlora.

- Det är mer än dubbelt så hemskt för oss att förlora något vi redan haft än det är belönande att få något nytt vi aldrig haft. Det kallas för förlustaversion och det är på grund av den som det är svårt att vinna engagemang om allt klimatarbete går ut på att man ska ta bort saker, resor och så vidare. Klimatarbetet måste kännas och vara en fördel, säger Kata Nylén.

ERBJUDANDE: Vill du överbrygga Effektglappet?
Goodpoint och Klimatpsykologerna erbjuder:

1. Nätverk: Hitta klimatarbetets drivkrafter i din organisation
Passar: Alla som vill göra världen bättre. Läs mer här!

2. Utbildning: STEP CHANGE – Accelerera hållbarhetsresan mot 2030.
Passar: Chefer, hållbarhetsavdelningar, marknadsavdelningar, säljorganisationer. Läs mer här!