SEMINARIESERIE

Resan mot cirkularitet

  • Online
  • Event 1: 17 mars kl 08.00–09.30

Omställningen till en cirkulär framtid har redan börjat. Men för att klara målen i Parisavtalet behöver fler ställa om. Fler företag och organisationer behöver ta ställning för hur de i sin tjänsteutveckling bidrar till att material återcirkuleras. Goodpoint har under de senaste åren gjort många uppdrag relaterade till cirkularitet och Sveriges planer för cirkulär ekonomi samt Agenda 2030. Vi vill dela med oss av vår kunskap under dessa seminarier.

Event 1:

Cirkulär plastanvändning

Idag utgör plast en stor del av vår vardag, men de negativa konsekvenserna av vår ökade plastanvändning blir allt mer tydliga. När plast från fossil råvara förbränns leder den till utsläpp av växthusgaser. Plasten står också för en stor del av nedskräpningen på land och i hav. Det är viktigt att i första hand minska mängden plast som används i samhället. En ökad materialåtervinning av plast och utfasning av engångsplast är ett viktigt och nödvändigt steg i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Under detta seminarium kommer vi, i form av en live-podd, dela med oss av erfarenheter från projekt åt Naturvårdsverket om miljöledning för cirkulära plastflöden, med fokus på påverkan vid inköp och upphandling. Du kommer även att få goda exempel på cirkulär plastanvändning och strategier från kommuner och regioner. Seminariet tar dessutom upp de nya avfallsregler och EU:s/Sveriges planer för cirkulär ekonomi med fokus på plast.

 

Anmälning görs i formuläret längst ner på sidan.

Tid

17 mars 2021 kl 08.00–09.30

Plats

Online (Zoom)

Pris

Gratis

Förkunskaper

Inga

Event 2:

Utmaningen med att ställa om till cirkulär ekonomi

Att ställa om till en cirkulär ekonomi är en enorm utmaning, men det innebär också nya möjligheter så som ökad resurseffektivitet, sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft, samt minskad klimatpåverkan. Det krävs en god samverkan mellan den offentliga och den privata sektorn för att öka förståelsen om hur och på vilket sätt samhället kan dra nytta av en omställning till cirkulär ekonomi.

Detta seminarium kommer ge exempel på olika utmaningar som kan uppstå vid en omställning till cirkulär ekonomi samt hur de går att tackla. Det bjuds på en paneldebatt med aktörer som har börjat ställa om och delar med sig av sina utmaningar och framgångsfaktorer.

 

Seminariet är planerat till slutet av april. Datum fastställs inom kort.

Tid

TBD

Plats

Online (Zoom)

Pris

Gratis

Förkunskaper

Inga

Event 3:

Cirkulära fastigheter

 

Information om seminariet publiceras inom kort.

Tid

TBD

Plats

Online (Zoom)

Pris

Gratis

Förkunskaper

Inga

Kontaktperson

Gabriella Silfwerbrand
Gabriella Silfwerbrand

Anmälan till eventen

  • • Anmälan till event 1 är öppen.
    • Datum för event 2 och 3 fastställs senare.
    • Anmälningen stänger två dygn innan respektive event.