Rapport om styren i vatten väcker diskussion

  • Publicerat 8 juni 2020

Stor försiktighet krävs för att minimera styrenläckage i vattendrag i samband med infodring av vägtrummor. Det visar en rapport Goodpoint utfört åt Trafikverket.

Goodpoint har för Trafikverkets räkning gjort en utvärdering av styrenutsläpp i samband med plastinfodring av vägtrummor. Rapporten visar att det miljö- och hälsofarliga ämnet styren kan mätas i vattendrag efter vägtrumman upp till tolv veckor efter avslutat infodringsarbete.

 

.

- Risken för styrenläckage finns innan plastmaterialet härdat, när det väl bildat en polystyrenplast kan inte styren återbildas och läcka ut till vattendragen. Rapporten visar att ett visst läckage av styren sker oavsett härdningsteknik, men också att uppmätta halter av styren i vatten varierar för de olika härdningstekniker som används på den svenska marknaden idag. Då infodringsarbeten innebär en hantering av potentiellt farliga ämnen i känsliga naturmiljöer, kräver det stor försiktighet och uppföljning med vattenanalyser, säger Hans von Stedingk, konsult på Goodpoint och en av författarna till Trafikverkets rapport.

Rapporten föreslår att Trafikverket inför skarpare krav vid upphandlingar av infodringsarbete för vägtrummor. Resultaten har nu väckt en diskussion i branschen. Läs artikel i branschtidningen SSTT.