"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt"

  • Publicerad den 2019-04-03

Goodpoint välkomnar ännu en duktig medarbetare! Malin Hansson Reuter är nyutexaminerad inom ekosystemteknik och kommer arbeta från vårt kontor i Lund.

Vilken roll har du på Goodpoint?
– Jag är juniorkonsult och jobbar med kemi- och miljöfrågor. Hittills har det varit mycket byggvarubedömningar, men jag arbetar även med säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer. Det känns roligt att ha börjat på Goodpoint och jag är nyfiken på de andra verksamhetsområdena också!

Vad gjorde du innan du kom till Goodpoint?
– Jag är pinfärsk från skolan, så innan jag kom till Goodpoint pluggade jag ekosystemteknik på Lunds Tekniska Högskola. Det är en väldigt bred utbildning med fokus på miljö och hållbarhet. Mycket kemi, biologi och matte. I min specialisering riktade jag in mig på miljösystemanalys och läste kurser i bland annat avfallshantering, LCA och miljöledningssystem. Jag har även sommarjobbat som laboratorieingenjör på Gryaab i Göteborg och varit studentmedarbetare på Upphandlingsenheten, Malmö Stad. Där satt jag med sammanställningar av kemikalieanalyser för uppföljning av miljökrav.

Vad innebär begreppet hållbar utveckling för dig?
– Ett läge i balans där det inte sker någon utarmning av naturresurser, med demokratiska och jämlika samhällen utan fattigdom, men där det också finns utrymme för kreativitet och innovation för att driva utveckling.

Vilken är den största utmaningen inom hållbarhetsområdet i dag?
– Att det är så komplext med många frågor hopbakade i en enda, och som dessutom ska lösas av så många människor samtidigt. Hur ska samverkan skapas både på lokal, regional och global nivå? Hur ska resurser fördelas rättvist? Hur ska man mäta hållbarhetssatsningar så att effekten optimeras mellan olika sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter?

Vad ser du fram emot mest som konsult på Goodpoint?
– Känns mycket spännande att börja jobba på Goodpoint! Jättetrevliga och kunniga kollegor som jag kan lära mig mycket av. Ser fram emot att få arbeta på ett lite mindre konsultbolag med hållbarhet i sin affärsidé. Tycker det skapar perfekt läge att få arbeta med varierande, roliga och utmanande projekt. Och ser fram emot att äntligen få göra något praktiskt med den kunskap jag fått med mig från skolan.