"Taxonomin kan bli en fantastisk möjlighet"

Goodpoint fyller 40 år som företag i år och firar med att gå in i en expansionsfas. En av de nya medarbetarna är Ouliana Åhlfeldt som blir chef för affärsutveckling och sälj. Här berättar hon om sin nya roll, sina ambitioner och de utmaningar och möjligheter som hon tror kommer prägla hållbarhetsområdet framöver.

 

Hur kom det sig att du hamnade på Goodpoint?
– Det som lockade mig till Goodpoint är att det är ett företag med gott rykte och bra värderingar, med trevliga och kompetenta konsulter som alltid levererar. Men också på grund av drivet som finns här samt strävan att bli ännu bättre och hjälpa våra kunder med detsamma. Att få vara med och utveckla nästa generations stödtjänster på hållbarhetsområdet ser jag som en superspännande utmaning och möjlighet.


Du får titeln chef för affärsutveckling och sälj. Vad innebär det?
– Mitt fokus kommer ligga på att fortsätta bygga vidare på våra kundrelationer och att säkerställa att Goodpoints tjänster är aktuella och relevanta. Det kommer innebära mycket omvärldsbevakning och dialog med både kunder och andra aktörer inom hållbarhetssektorn.  Det gäller att hänga med i utvecklingen för att bibehålla den starka marknadspositionen.


Vad kommer du fokusera på den första tiden?
– Inledningsvis ska jag satsa på att sätta mig in i verksamheten, den befintliga affärsmodellen och våra kunder. Därutöver kommer jag också att kliva in i flera spännande projekt. Allt detta tillsammans ser jag som en god grund för att sedan kunna bygga vidare på vår gemensamma hållbarhetsresa.


Har du hunnit fundera på långsiktiga mål?
– Min ambition är att Goodpoint ska vara det självklara valet för både privata och offentliga aktörer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. För att som konsultbyrå upprätthålla en sådan position tror jag att en av de viktigaste framgångsfaktorerna är ständig lyhördhet, att vara nyfiken på kunden samt värna om och bygga relationer.

– Hållbarhetsområdet utvecklas på väldigt bred front nu. Fler företag har fått upp ögonen för exempelvis hållbara affärer, social hållbarhet, framtagning av klimatdeklarationer för fastigheter och livscykelberäkningar. I tidigare roller har jag arbetat i gränslandet mellan hållbarhet och IT-stöd och ser mycket potential även i denna sfär. Exakt vad vi fokuserar på får dock framtiden utvisa.


Innan du kom till Goodpoint jobbade du i åtta år med fastighets- och byggrelaterade hållbarhetsfrågor. Vad betyder den erfarenheten för dig i din nya yrkesroll?
– Jag tror att det kanske viktigaste jag har med mig är förståelsen för vikten av helhetsperspektiv när man jobbar med hållbarhetsfrågor. Framför allt för att inte riskera att hamna i suboptimeringsproblematiken, där man till exempel riskerar att försämra olika hållbarhetsaspekter i sitt snäva fokus på en enskild fråga.


Vilka är enligt dig de största hållbarhetsutmaningarna för privat och offentlig sektor de kommande åren?
– Jag tror att alla branscher och företag har egna utmaningar, inte minst kopplat till FN:s globala mål och Agenda 2030, men om jag ska lyfta fram något så ser jag med spänning på var taxonomin ska ta vägen. Många ser taxonomin som en stor utmaning, men jag vänder gärna på det. Jag hoppas att taxonomin kan bli en fantastisk möjlighet. Genom att deklarera och klassificera sin miljöpåverkan på ett enhetligt sätt kan företagen lättare identifiera de miljöaspekter där ens verksamhet har mest påverkan, och därigenom kan göra störst förbättringar. Förhoppningen är ju att de företag som arbetar med hållbarhet nu lättare ska få lön för mödan när de kan visa det på ett tydligare sätt.

– Kemikaliefrågor ligger mig också varmt om hjärtat. Vi har blivit bättre på att fasa ut farliga kemikalier, men har fortfarande mycket arbete kvar. Allt fler nya kemikalier introduceras på marknaden, inte minst olika nanomaterial, och forskningen kring att bedöma deras eventuella påverkan på människa och miljö hinner inte med. Cocktaileffekterna som uppstår när alla nya kemikalier samverkar har vi väldigt dålig kännedom om. Så det området är intressant både ur ett forskningsperspektiv och för Goodpoint som kan bidra med sin expertis.

 

Goodpoint har hittills anställt fyra nya konsulter under 2021. Läs mer om rekryteringarna här.