"När Europa fokuserar på upprustning kan klimatkrisen hamna i skymundan"

Medarbetarintervju

Sara Gärtner är ny konsult på Goodpoint. Hon kommer framför allt jobba inom våra tjänsteområden Schyssta villkor och Klimatsmart verksamhet.


Välkommen till Goodpoint Sara! Hur kom det sig att du hamnade hos oss?
– Jag hade träffat Goodpoints konsulter tidigare i olika sammanhang och tyckte det verkade vara ett intressant bolag med expertkompetens inom hållbarhet och mänskliga rättigheter. Det lockade och inspirerade med ett bolag som verkligen har hållbarhet som grund och affärsidé och en lång, gedigen erfarenhet från branschen.


Beskriv din nya roll.
– Jag kommer dels arbeta med uppdrag kopplat till mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Det är väldigt intressant att den nya EU-lagstiftningen kring due diligence är på gång nu och kommer ställa tydligare krav på organisationers hållbarhetsarbete. Dels kommer jag också arbeta mot globala företag med en internationell inriktning, kopplat till klimatrapportering och GRI, vilket känns väldigt spännande. Båda områdena ligger mig varmt om hjärtat och hänger ihop. Just nu börjar vi verkligen se konsekvenserna av den akuta klimatkrisen och alla aktörer, både offentliga och privata, behöver se över sin klimatpåverkan för att minimera sina utsläpp och påverkan på vår planet. Både klimatfrågan och mänskliga rättigheter är ju gränslösa frågor, som inte tar slut vid Sveriges gränser utan påverkar hela planeten. 


Vad har du för vision – hur vill du utvecklas som konsult på Goodpoint?
– Just nu håller jag på att vässa mina kunskaper i just klimatrapportering och GRI, vilket är väldigt intressant. Jag ser fram emot att fördjupa mig i detta och lära mig mer om analyser och skeenden för att arbeta mot FN:s Globala Hållbarhetsmål. Ett annat spännande område som jag är peppad på att lära mig mer om är cirkulära affärsmodeller.


Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för privat och offentlig sektor de närmaste åren?
– Stora utmaningar finns inom både klimat och mänskliga rättigheter. Utan miljömässig hållbarhet har vi ingen planet och utan social rättvisa och mänskliga rättigheter har vi inget hållbart samhälle. Jag tror att hållbarhetsagendan just nu ligger många företag och offentliga bolag närmare, då det finns hårdare rapporteringskrav, vilket är positivt. Hållbarhet har på ett sätt medvind och ifrågasätts inte som område. Oron just nu ligger i det säkerhetspolitiska läget internationellt, då klimatkrisen och mänskliga rättigheter hamnar i bakvattnet när andra akuta situationer uppstår. Vilket såklart är helt naturligt, men nu när Europa fokuserar på upprustning kan klimatkrisen hamna i skymundan, eftersom det är en kris som är långsiktig. Vi behöver agera i dag, annars kommer våra barn och barnbarn inte att kunna leva ett hållbart liv när vi är borta.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?