Megatrender och historia när Goodpoint föreläste på Träskyddsdagarna

  • Publicerad den 2019-12-18

Visste du att växthuseffekten började diskuteras redan på 1930-talet?Eller att miljöopinionen fick en jätteskjuts av Rachel Carsons bok Tyst Vår på 1960-talet? På uppdrag av Träskyddsföreningen gjorde Goodpoint i början av november en historisk odyssé över hållbarhetsområdets historia och megatrender.

Temat för årets Träskyddsdagar, 7-8 november, var hållbarhet och beständighet. Med avstamp i Träskyddsföreningens nyss uppstartade hållbarhetsarbete fick Goodpoint det roliga uppdraget att hålla ett par föredrag som överblickade hela den hållbarhetshistoria som berör föreningen.

Ett av de uppskattade passen under dagen var en växelvis dragning om historik inom hållbarhet för Träskyddsföreningen, från 1930-talet till nu. Sara Gorton, seniorkonsult Goodpoint, berättade om miljö- och hållbarhetsutvecklingen från 1930-talet till nu.

- Det är intressant att notera att miljörörelsen var tidigt ute med flera saker. Larm om växthuseffekten kom exempelvis redan på 1930-talet. Men Parisavtalet skrevs på först 2015, säger Sara Gorton.

Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen, berättande under passet om framsteg för träskyddet över åren. Och för Träskyddsföreningen som arbetat med hållbarhet i decennier. Behovet av att ha miljömässig kontroll myntades exempelvis redan på 1960-talet när Nordiska Träskyddsrådet bildades.

Fredrik Westin är nöjd med årets Träskyddsdagar, och med samarbetet med Goodpoint.

- Goodpoint gav tryggt och effektivt stöd både före och under Träskyddsdagarna. För oss är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna och det finns inte utrymme för att göra fel. Goodpoint är en viktig kugge i Träskyddsföreningens mera långsiktiga hållbarhetsarbete, säger han.