"Jag vill bidra med stöttning och kunskap för att skapa en snabbare omställning"

Medarbetarintervju

Magdalena Lindberg tillträder som ny konsult hos Goodpoint. Hon kommer främst att fokusera på Kemi och cirkularitet.


Hej Magdalena! Vad roligt att du börjat på Goodpoint! Berätta om din nya roll?
I och med min bakgrund och tidigare erfarenheter så kommer jag arbeta brett över vår affärsområden och därigenom kunna stötta våra kunder inom flera olika projekt oberoende av fokusområde. Det är väldigt kul, och spännande, att vara på plats och få bidra till Goodpoints arbete och samtidigt få möjligheten att lära mig mycket nytt!

 

Vad har du gjort tidigare?
Min senaste erfarenhet är inom byggbranschen, specifikt från Byggvarubedömningen, där jag arbeta med bedömningar av byggvaror utifrån dess kemiska innehåll samt livscykelaspekter. Utöver det arbetade jag delvis med bedömningar av hållbara leveranskedjor med fokus på social hållbarhet.

Jag har även spenderat en tid på EU Kommissionen generaldirektorat för miljöfrågor, där jag arbetade med revideringen av direktivet kopplat till rening av avloppsvatten från tätbebyggelse samt även lanseringen av plattformen, Zero Pollution Stakeholder Platform. Utöver detta har jag även erfarenhet av klimatberäkningar enligt GHG Protokollet.

 

Vad har du för vision?
Hållbarhet ska bli en självklarhet! Men för att ta oss dit behöver alla hänga med på tåget och ha en förståelse för komplexiteten i frågan. Här vill jag kunna bidra med stöttning och kunskap för att skapa en snabbare omställning som berör alla delar av samhället, oavsett bransch. Vi måste våga tänka nytt och inte köra på som vi alltid gjort.

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?
Framför allt att tror jag det kommer vara att leva upp till dom nya lagar och krav som kommit, och som kommer fortsätta komma, under närmaste åren.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?