Jag tror att omställningen mot en mer hållbar värld bara har börjat!

Medarbetarintervju

Susanna Olsson tillträder som ny konsult hos Goodpoint. Hon kommer främst att fokusera på tjänsteområdet 
Cirkularitet & Kemi.


Välkommen till oss, berätta om din nya roll?
Jag går in på rollen som hållbarhetskonsult med inriktning mot kemi. För tillfället arbetar jag mycket med att skapa säkerhetsdatablad, samt bedöma produkter och byggmaterial. Jag arbetar även med giftinformationsanmälningar till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och några av våra utredningsprojekt kopplat till ämnesinnehåll.

 

Vad har du gjort tidigare?

Innan jag började på Goodpoint tog jag en master i kemi med specialisering mot teoretisk kemi och beräkningskemi vid Uppsala universitet. Jag har även sedan tidigare en kandidatexamen inom kemi. Min utbildning innefattade fysikalisk kemi som kan hänvisas till frågor rörande hållbarutveckling och omställningen till en mer miljömedveten värld. Jag har gjort två examensarbeten inom universitetets forskargrupper och jag har genom det fått en god inblick i alla de stora frågor och problem som vi står inför idag.

 

Vad har du för vision?
–  Jag tror och hoppas på en mer säker och miljömedveten framtid. Allt för ofta hör vi oroväckande nyheter om klimatet, samt om de faror som vi utsätts för i vår levnadsmiljö. Jag vill att samhällsutvecklingen mot en mer hållbar värld ska fortsätta accelerera. I framtiden hoppas jag få höra fler hoppfulla nyheter om hur vi ska rädda vår vackra planet!

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?
–  Jag tror att omställningen mot en mer hållbar värld bara har börjat! Vi står inför många förändringar med allt högre krav och skärpt lagstiftning. Jag tycker att detta är en positiv utveckling, men det kommer att krävas en hel del från oss för att hänga med i förändringsprocessen. Det har kommit nya lagkrav från EU gällande CSRD vid organisationers hållbarhetsrapporteringar, samt uppdaterade krav på kemikaliesäkerhet och nya märkningar. Vi ser även nya lagar kopplat till social hållbarhet, främst inom due diligence. Det kan därför bli svårt för enskilda organisationer att förstå vad alla förändringar innebär. Min förhoppning är att jag tillsammans med Goodpoint kan hjälpa till och tolka nya regler eller oroväckande rapporter.

 

Goodpoint växer och under de kommande veckorna kommer vi att presentera våra senaste tillskott i organisationen.

 

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?