"Hållbarhet var ett givet arbetsområde för mig"

Medarbetarintervju

Johanna Nordström tillträder som ny konsult hos Goodpoint. Hon kommer främst att fokusera på affärsområdet Klimatsmart verksamhet.


Hej Johanna! Välkommen till oss, kan du berätta om din nya roll?

Jag kommer arbeta med klimatfrågor av olika slag, till exempel klimatkalkyler, klimatberäkningar och klimatanalyser. Förhoppningen är att hjälpa företag att sätta klimatmål, bryta ner dem till konkreta tidssatta åtgärder och arbeta för att nå dem.

 

Vad har du gjort tidigare?

Jag kommer senast från en hållbarhetschefsroll på ett fastighetsbolag som heter Resona, där jag bland annat gjort hållbarhetsredovisningar, klimatkalkyler, energiuppföljningar och stöttat produktion i hållbarhetsfrågor. Innan dess arbetade jag i många år på Skanska med olika hållbarhetsfrågor, tex anbudsgranskning, klimatmål, och stöttning i tidiga skeden. Jag har också varit partneringledare, projektchef och VVS-konsult i en svunnen tid.

 

Vad har du för vision?

Min drivkraft är att göra nytta, i stort som smått. Därför var hållbarhet ett givet arbetsområde för mig.

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?

Klimatfrågan och biologisk mångfald. Vi behöver tänka om och tänka nytt för att klara av de utmaningarna, och det krävs mod för att klara det. Jag har goda erfarenheter av att sätta ambitiösa mål och sedan bryta ner dem till konkreta åtgärder som sedan följs upp kontinuerligt. Det hjälper jag mycket gärna fler med.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?