"Hållbarhet är ett samarbete, vi tjänar på att hitta synergier"

Medarbetarintervju

Hanna Andtbacka tillträder som ny konsult hos Goodpoint. Hon kommer främst att fokusera på kommunikation.


Hanna Andtbacka

Välkommen till oss, berätta om din nya roll?
Tack! Det är så roligt att få vara på plats hos Goodpoint och bidra till vårt arbete. Min kunskap ligger i att kommunicera hållbarhet och klimatfrågor – jag älskar utmaningen som det innebär och att hitta nya sätt att arbeta med målsättningar. I min roll kommer jag in som konsult inom hållbarhetskommunikation, med fokus på att utveckla både våra kunders och Goodpoints kommunikation. Jag ser fram emot att bygga vidare på Goodpoints kommunikation och erbjudanden samtidigt som jag får tillämpa min kunskap i kundprojekt som gör skillnad!

 

Vad har du gjort tidigare?
Närmast kommer jag från forsknings-och skogsbranschen där jag arbetade med att skriva populärvetenskapligt om nya forskningsresultat. Innan dess har jag arbetat för Uppsala kommun med att engagera medborgare och företag i att minska klimatutsläpp och effektivisera energianvändning. Som kommunikatör har jag arbetat med allt ifrån strategi och text till sociala medier och layout. Jag har även en bred profil inom framför allt social hållbarhet och klimatfrågor och jag ser fram emot att fortsätta utvecklas i rollen som konsult.

 

Vad har du för vision?
– På ett större plan ser jag hur hållbarhet får en central roll i samhället, vilket innebär ett mer rättvist och långsiktigt perspektiv. Att fokusera på hållbarhet innebär att vara nyfiken på hur vi kan bygga upp ett liv tillsammans som gynnar oss alla. Därför tycker jag också att Goodpoints vision om att dela kunskap är en viktig del av konstruktionen. I slutändan handlar det om att våga tänka i nya banor.

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?
– Omställningen som det innebär är troligtvis den största utmaningen, men också möjligheten. Vi behöver hitta system för hur hållbarhet kan vara en central fråga samtidigt som det är en naturlig del av arbetet. Det  blir lätt ett mål vid sidan av andra. Hållbarhet är ett samarbete, vi tjänar på att hitta synergier mellan både branscher och inom företag. Det gäller att se helheten och hela värdekedjan för att nå dit, vilket innebär att vi måste kunna formulera vad vi vill uppnå, genom bra underlag och inspirerande exempel.

 

Goodpoint växer och under de kommande veckorna kommer vi att presentera våra senaste tillskott i organisationen.

 

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?