Helena Björkman, konsult, och Magnus Boman, vd.                                                                                                  Foto: Creative Commons (bakgrund)

Goodpoint etableras i Göteborg

Efter 40 års väntan är det äntligen dags. Goodpoint öppnar kontor på Sveriges framsida, i det kända höghuset Läppstiftet. Grattis till oss – och till Göteborg!

 

Allt började i Stockholm för fyra decennier sedan. På den tiden hette företaget Kemi & Miljö Konsulterna AB och var en del av Apoteket AB. I takt med att Goodpoint växte öppnades nya kontor i Lund och sedan i Nässjö. Och nu är det alltså Göteborgs tur.
– När vi etablerade oss i Lund för drygt tio år sedan märkte vi ganska snabbt att det var lönsamt att finnas på plats, nära de lokala kunderna. Det gjorde att vi kunde ta marknadsandelar i hela Skåne. I år fyller Goodpoint 40 år, så det är hög tid att vi även etablerar oss i Göteborg, säger Magnus Boman, vd och ägare.

Och varför blev det just Göteborg?
– Vårt mål är att växa och vi har sett att det finns stor potential i Göteborg. Goodpoint har den breda och djupa kompetensen inom hela hållbarhetsområdet som många kunder på västkusten efterfrågar. Vi vet också att det finns många duktiga branschkollegor som bor i Göteborg. En av dem, Helena Björkman, har vi redan anställt. Målet är att Göteborgskontoret ska bestå av minst fyra medarbetare innan 2022 är över, säger Magnus Boman.

Kontoret i fråga är vackert beläget på tolfte våningen i höghuset Läppstiftet med utsikt över Göta älv. Först på plats i de nya lokalerna är alltså Goodpoints nyanställda hållbarhetskonsult Helena Björkman.

Välkommen till Goodpoint Helena! Vad gjorde du innan du kom till oss?
– Jag arbetade som hållbarhetsrådgivare och affärsutvecklare på en medlemsägd företagsförening. Rollen innebar att jag jobbade brett i inom hållbarhetsområdet med strategier, redovisningar, klimatberäkningar, olika typer av utbildningar och nätverksträffar, och fick träffa hundratals olika företag över hela västkusten, säger Helena Björkman.

Varför blev det just Goodpoint?
– Jag ville söka mig till en större verksamhet för att kunna ta del av kompetensen hos kollegor, bli en del av ett större team, träffa nya kunder och på det sättet ta nästa steg i min personliga utvecklingsresa. Och så var det såklart väldigt spännande att få vara med i etableringen av ett nytt kontor i min nya hemstad!

Vilken nytta kommer du ha av din lokalkännedom?
– Jag har börjat med att knyta an till Goodpoints befintliga kunder på västkusten. Men det finns också ett ökat behov av hållbarhetstjänster här, hos nya kunder. Ett behov som vi nu kan tillgodose även lokalt. Det handlar även om offentliga uppdrag där Goodpoint nu kan bidra i större utsträckning när vi har lokala konsulter på plats. Med ett etablerat kontor i Göteborg blir vi en ännu starkare anbudsgivare i regionen och kan stötta fler verksamheter i deras hållbarhetsresa.

Vad kommer du fokusera på?
– Min expertis finns inom klimatområdet, men jag arbetar brett med hållbarhetsfrågor av olika karaktär på både strategisk och operativ nivå. Mitt mål är att öka kunskapen och handlingskraften hos företag gällande vad de kan göra för att minska sin klimatpåverkan, stärka sitt hållbarhetsarbete och varför detta är väsentligt för den långsiktiga riskhanteringen och lönsamheten. Det kommer handla om all ifrån kartläggning, analys och rapportering till målsättning, strategier och styrning.

Vilka är enligt dig de största hållbarhetsutmaningarna de kommande åren?
– En avgörande fråga för verksamheter är att fokusera på värdeskapandet och samtidigt minimera de negativa bieffekterna. Det är viktigt att få en förståelse för hur allt hänger ihop, annars blir det lätt ett stuprörstänk där man saknar systemförståelse. Att förstå hur en aktivitet eller en produkt kan ge upphov till både positiv och negativ påverkan i olika delar av detta system är centralt. Sedan handlar det om att tydliggöra ägandeskapet för att säkerställa att utvecklingen drivs framåt hela tiden, något som ledningen måste ta ansvar för och möjliggöra, säger Helena Björkman och tillägger:

– Hållbarhet är ju i grunden en ledarskapsfråga, det är i styrelser och parlament som besluten fattas. Och det är dessa beslut som skapar verkliga förändringar. Individen kan göra mycket, men ledningsstödet är ett måste för att en övergripande förändring ska bli möjlig.