Intervju med Anna Ouchterlony

Goodpoint närvarar under AlmedalenImorgon börjar Almedalsveckan, en vecka med fokus på demokrati och politiska samtal som invigs den 27 juni och avslutas den 1 juli. Under den här tiden är Almedalen en unik mötesplats för olika aktörer inom offentlig. privat och ideell sektor. Anna Ouchterlony, hållbarhetskonsult på Goodpoint kommer vara på plats under de första dagarna.


Vad ska du göra under Almedalen?
- Jag ska vara på plats i Visby för att följa diskussionerna och debatterna kring våra viktiga samhällsfrågor, framför allt med fokus på hållbar samhällsutveckling, cirkulär ekonomi och resursanvändning. Jag ska dessutom delta i ett rundabordssamtal hos Tarkett med andra aktörer på temat Hur bygger vi gemensamma strukturer för återvinning av byggmaterial och hur hanterar vi material med farliga ämnen?

Det är en komplex fråga som jag bland annat har berört i ett uppdrag åt Stockholms Stad. Utmaningen ligger bland annat i målkonflikten att åstadkomma både cirkulära och giftfria kretslopp.

 

Varför är Almedalen ett intressant tillfälle för oss?
- I Almedalen samlas många olika röster och aktörer från en mängd sektorer och branscher, privat och offentlig, näringsliv och politiker, stora och små. Att de olika perspektiven får mötas är viktigt för att driva den hållbara utvecklingen framåt.

 

Vad ser du fram emot?
- Att höra beslutsfattare mötas och diskutera hur man skapar stabila och långsiktiga förutsättningar för näringslivets gröna omställning. Men också att känna energin, pulsen och engagemanget bland alla medverkande! Att dessutom få göra detta mitt bland Visbys mysiga gränder gör inte det hela sämre! 

 

Vad hoppas du få ut av veckan?
- Jag hoppas att veckan ska bjuda på intressanta seminarier, paneldebatter och samtal. Jag hoppas på nya givande möten med branschkollegor och kanske ett och annat nytt perspektiv! 

Anna kommer uppdatera löpande på LinkedIn under dagarna hon är i Almedalen.