Goodpoint ingår samarbete med SemconGoodpoint har anslutit till Semcon-koncernen. Samarbetet innebär stora möjligheter att växa och utforska nya områden, säger Goodpoints vd Magnus Boman.

Goodpoint är ett av Sveriges ledande hållbarhetskonsultföretag. I över fyra decennier har vi stöttat hundratals olika kunder inom både privat och offentlig sektor, och byggt upp en kunskapsbas som i dag ger oss möjligheten att erbjuda ett närmast komplett utbud av hållbarhetstjänster. 

I början av april blev det officiellt att Goodpoint ingår ett samarbete med det globala teknikföretaget Semcon. Partnerskapet innebär att vi långsiktigt stärker vår position som ledande hållbarhetskonsulter, och får ytterligare bredd och djup inom alla våra fyra tjänsteområden.

– Goodpoints mål har alltid varit att upprätthålla sin position som Sveriges ledande konsultbolag inom hållbar utveckling där mantrat är att dela vår hållbarhetsexpertis till våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Semcon och Goodpoint kompletterar varandra avseende tjänster och kunder på ett sådant sätt att vi tillsammans kan växa fortare både i Sverige och globalt. Därmed kan vi göra ännu större skillnad för vår planet, säger Magnus Boman, vd på Goodpoint.

Vad innebär samarbetet för framtiden?
– Med Semcon som global partner förstärker vi våra fyra tjänsteområden genom att vi även kan stötta kunder inom hållbar produkt- och produktionsutveckling, där det finns möjligheter att göra stora hållbarhetssprång. Ett annat spännande område där vi kan hitta ett givande samarbete är hållbarhet och digitalisering. Och vi kommer bli starkare inom projektstyrning och kvalitetsutveckling, säger Magnus Boman.

Markus Granlund, vd för Semcon, säger att Goodpoint blir ett efterlängtat och strategiskt viktigt tillskott till koncernen.

– Vi är väldigt glada över att välkomna nya kollegor till Semcon-familjen. Goodpoint kommer att tillföra en spets inom hållbarhet och bidra till att stärka våra erbjudanden och nuvarande kompetenser, exempelvis inom cirkularitet, kemikalier, livscykelanalys och klimatberäkningar. Dessutom får vi ny expertis inom bland annat hållbarhetsrelaterad lagstiftning, mänskliga rättigheter, hållbarhetsredovisning och kommunikation. Genom en unik kombination av hållbarhetsexpertis och innovativ teknik kan vi tillsammans leverera lösningar som stöttar våra kunders omställning i hela värdekedjan, säger Markus Granlund.


Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter åt företag inom energisektorn, fordonsbranschen, process-, telekom-, life science- och verkstads­industrin. Företaget har cirka 1 800 anställda i sju länder och omsatte 1,6 miljarder SEK 2020. Semcon arbetar inom fyra affärsområden; Advanced Engineering, Digital Hub, Learning, Product Information och Strategic Design & Innovation.

Markus Granlund, vd och koncernchef för Semcon.

Kontaktperson

Magnus Boman

Vd, Goodpoint

08-789 04 29

Maila mig