Foto: Shutterstock


Goodpoint genomför uppdrag åt UITP Goodpoint har fått i uppdrag av Union Internationale des Transports Publics (UITP) att undersöka bästa praxis för att öka jämställdheten inom kollektivtrafiken i Europa.

UITP (Union Internationale des Transports Publics), även kallad International Union for Public Transport, är den internationella organisationen för kollektivtrafik och en passionerad förkämpe för hållbar mobilitet i städerna. Här samlas mer än 1900 medlemmar över hela världen, huvudsakligen intressenter inom kollektivtrafiken. 

Benchmarking för ökad jämställdhet 

Goodpoint har fått i uppdrag av UITP att utföra en benchmarking för öka jämställdhet i kollektivtrafikbranschen. Projektet går under namnet "Sustainable Gender Practices in Mobility". Målet med studien är att finna det bästa tillvägagångssättet för att förbättra jämställdhetsarbetet och öka tillgänglighet i branschen. Man vill också kartlägga de metoder som syftar till att skapa en mer inkluderande arbetsstyrka för kvinnor. 

Som en del av uppdraget kommer Goodpoint att genomföra djupintervjuer med UITP-medlemmar om deras nuvarande metoder samt sammanställa en enkät. På så sätt vill man identifiera de insatser som har en betydande inverkan på jämställdheten inom sektorn när det gäller till exempel stadsplanering, genomförande och drift.

”Jag blev verkligen glad när jag blev tillfrågad att arbeta med det här projektet. Jämställdhet och inkludering i transport och infrastruktur visar hur schyssta villkor och miljö hänger ihop. Vi kan inte få en hållbar framtid och hållbara städer om vi inte arbetar med det demokratiska perspektivet, där allas röster får vara med och bestämma”, säger Sara Gärtner som är projektledare från Goodpoint med tidigare erfarenhet av att arbeta med inkludering i kollektivtrafik. 

 

Projektet är finansierat av European Investment bank och kommer pågå under 6 månader. Du kan läsa mer om projektet på UITP:s hemsida.

 

Kontaktperson

 

Sara Gärtner

Konsult