Ett värdeskapande hållbarhetsarbete är mer än fina ord

Medarbetarintervju

Melissa More tillträder som ny konsult på Goodpoint 26 april. Hon kommer främst fokusera på tjänsteområdet Hållbara Affärer.


Välkommen till Goodpoint Melissa! Hur kom det sig att du hamnade hos oss?
– Med tiden har jag blivit allt mer intresserad av hållbarhetsfrågor, och hamnade av en slump på Goodpoints hemsida. Där fångades jag av visionen ”Dela kunskap för en bättre värld” och det heltäckande kunderbjudandet inom hållbarhetsområdet. Det ledde till en kontakt, några trevliga och inspirerande samtal med ledningen och medarbetare och så småningom till en anställning!


Beskriv din nya roll.
– Jag går inte in i en specifik roll på Goodpoint och kommer därför bidra där det finns behov och där det visar sig att min kompetens passar bäst – vilket känns otroligt kul! Jag kommer att jobba med bland annat kvalitets- och miljöledningssystem, hållbarhetsstrategier, cirkulära affärsmodeller och projektledning. I tidigare roller har jag jobbat med utbildning och kommunikation och hoppas kunna bidra inom detta område på Goodpoint – både genom att ytterligare förtydliga värdet av Goodpoints kunderbjudande och dela kunskap till omvärlden via exempelvis seminarier och utbildningsinsatser.


Vad har du för vision – hur vill du utvecklas som konsult på Goodpoint?
– Jag har de senaste fem åren jobbat som managementkonsult inom organisationsutveckling och effektivisering. Jag ser att hållbarhetsfrågorna kommer allt högre på ledningsgruppernas agendor. Min ambition är att använda min erfarenhet inom strategi- och verksamhetsutveckling i kombination med den hållbarhetskunskap som jag kommer att få via alla duktiga kollegor på Goodpoint, till att ytterligare förstärka hållbarhetsfrågornas närvaro på högsta ledningens agenda.


Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för privat och offentlig sektor de närmaste åren?
– Kraven på ett seriöst och transparent hållbarhetsarbete ökar snabbt på företag och organisationer idag. Kopplat till detta ser jag flera utmaningar där jag och kollegorna på Goodpoint kan hjälpa. Dels behövs tydliga modeller och verktyg för att skapa struktur och systematik i hållbarhetsarbetet. Dels är det viktigt att hållbarhetsarbetet blir äkta och inte bara fina ord som saknar egentligt innehåll. Här är utbildning och strategisk kommunikation centralt för att höja kompetensen kring det stora värde som ett ambitiöst hållbarhetsarbete faktiskt kan skapa.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?