"En stor utmaning att ändra affärsmodeller från linjära till cirkulära och hållbara"

Medarbetarintervju

Ebba Magnusson tillträder som ny konsult hos Goodpoint. Hon kommer främst att fokusera på Kemi och cirkularitet.


Hej Ebba! Kul att ha dig här på Goodpoint! Berätta om din nya roll?
På Goodpoint hoppas jag kunna jobba brett och stötta kunder inom flera områden. Jag kommer främst ha fokus på Cirkularitet och kemi, men även arbeta med frågor gällande klimat, miljöledning, med mera. Det är jättekul att vara på plats och ser fram emot att jobba med uppdrag och projekt där jag kan dela min erfarenhet och också lära mig massa nytt!

 

Vad har du gjort tidigare?
Jag är textilingenjör i grunden och har flera års erfarenhet av att arbeta med miljöaspekter och kemikalierisker kopplat till tillverkning och användning av kläder och andra textila produkter. Senast kommer jag från Naturskyddsföreningen där jag dels jobbade med miljömärkningen Bra Miljöval Textil, dels var jag en av föreningens textilexperter. Dessförinnan var jag på Swerea IVF, där jag främst arbetade med provning, analys och certifiering av textilier, bland annat med en certifiering som ställer krav på kemikalier i material. Nu har jag precis även läst en master i industriell ekologi på Chalmers för att bredda mig och få en större möjlighet att bidra till en hållbar framtid. Under utbildningen fördjupade jag mina kunskaper inom miljöproblematik, resursbegränsningar, samt verktyg och åtgärder som behövs för att arbeta med området.

 

Vad har du för vision?
Min vision är helt enkelt att vi når ett hållbart samhälle på riktigt - ett där resurser hanteras varsamt och utan negativ miljöpåverkan. Personligen vill jag vara med på den resan och bidra och stötta för en snabbare omställning, men också utvecklas och lära mig mer längs vägen. Jag tycker om att göra riskbedömningar av material och processer, och att försöka hitta de mest betydande miljöaspekterna i en verksamhet och genom livscykeln för att kunna fokusera på rätt sak. Så det vill jag jobba med.

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?
En stor utmaning tror jag kommer vara kopplat till att ändra sina affärsmodeller från linjära till cirkulära och hållbara, och att hitta en lönsamhet och system som gör detta genomförbart i stor skala. Om man inte jobbar med de här frågorna tror jag man kommer bli väldigt utsatt som verksamhet, till exempel genom resursbrist och risk för tillverkning man inte har kontroll över. Jag tycker det är väldigt positivt att det kommer mer och tuffare lagstiftning i EU inom området. Att anpassa sin verksamhet utifrån alla nya lagkrav tror jag kommer vara utmanande.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?