"En god affär är synonymt med en hållbar affär!"

Medarbetarintervju

Daniel Reinholdsson tillträder som ny konsult hos Goodpoint. Han kommer främst att fokusera på affärsområdet Hållbara affärer.


Hej Daniel! Välkommen till Goodpoint. Kan du berätta om din nya roll?

Primärt kommer jag arbeta inom affärsområdet hållbara affärer, vilket innebär att jag kommer stötta våra kunder i strategiska och affärsutvecklande hållbarhetsfrågor. Mer konkret kan det innebära att stötta kunder i arbetet att sätta upp nya strategier och metoder för att uppnå de krav som CSRD medför. Jag kommer även arbeta med GAP-analyser, med syfte att belysa sårbarheter och förbättringsområden. Det känns väldigt roligt att nu vara på plats och jag ser verkligen fram emot att komma ut och stötta våra kunder i deras arbete.

 

Vad har du gjort tidigare?

Jag har en bakgrund som managementkonsult inom livsmedelsbranschen och de gröna näringarna. Arbetet innebar en stor variation och sträckte sig från att genomföra marknads- och omvärldsanalyser till att stärka våra kunders kunskap inom hållbarhet och krisberedskap. Grunden i arbetet låg dock primärt i att stötta företag i strategi och affärsutvecklingsfrågor. Bredden i arbetet bidrog till att jag fick en god förståelse över de affärs- och hållbarhetsutmaningar som livsmedelsbranschen och de gröna näringarna står inför idag och hur företagen bäst kan stöttas i detta arbete. 

 

Innan det studerade jag till civilingenjör i energi-miljö-management på Linköpings universitet, med en master i hållbart företagande. Utbildningen gav mig god förståelse för samspelet mellan en god och hållbar affär. Det är något som jag tror kommer bli användbart för mitt arbete på Goodpoint, tillsammans med de erfarenheter jag tidigare samlat på mig som managementkonsult.

 

Vad har du för vision?

Jag tror på en framtid där en god affär är synonymt med en hållbar affär och där hållbarhet är en integrerad och självklar del av verksamheten i varje företag. Att få vara med och bidra till detta ser jag som väldigt spännande och jag har hög tilltro till att omställningen kommer generera en otrolig kraft med massor av möjligheter.

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?

Jag tror att arbetet med att inkludera hållbarhet i strategi och affärsmodell kommer vara utmanande för många verksamheter. Både utifrån att det ställer krav på nya kompetenser och att det innebär att gamla sanningar kommer behöva utmanas. Jag hoppas att fler verksamheter inser att det är ett tillfälle för att utveckla verksamheten och kan innebära konkurrensfördelar. Detta likt de konkurrensfördelarna företagen i norra Sverige skapat när de nu deltar i den gröna industriella revolutionen. Det är en utveckling i stället för att enbart se det som lagkrav som måste efterlevas. 

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?