Effektivare mätning av data för en bättre värld

Medarbetarintervju

Jesper Helander tillträder som ny konsult på Goodpoint 25 april. Han kommer jobba brett inom alla våra tjänsteområden.


Välkommen till Goodpoint Jesper! Hur kom det sig att du hamnade hos oss?
– Jag hade länge funderat på konsultbranschen eftersom jag vill använda mina kunskaper och hjälpa så många som möjligt att förbättra sitt hållbarhetsarbete genom effektivare mätmetoder och styrning. Men det var Goodpoints vision om att dela kunskap för en bättre värld som jag fastnade för. Det stämmer helt på mig, så jag bestämde mig för att söka direkt.


Beskriv din nya roll.
– Eftersom jag har lång erfarenhet av att skapa värde genom strukturerad datahantering, kommer jag att hjälpa kunder att mäta och följa upp sina framgångar inom hållbarhet. I de projekt jag är involverad i tar jag hänsyn till hela livscykeln från att planera, hämta och lagra data, kvalitetssäkra och beräkna resultat till effektiv analys och rapportering. Den metod jag använder kommer från standarden ISO 14033 – Kvantitativ miljöinformation, men den passar för alla typer av data, såväl inom miljö som social och ekonomisk hållbarhet. Jag har framgångsrikt använt den för allt från taxonomi, TCFD, klimatkalkyler vid byggnation, buller-, vatten- och avfallsindikatorer till modeller för värdering av intressentanalyser.


Vad har du för vision – hur vill du utvecklas som konsult på Goodpoint?
– Möjligheten att vara konsult innebär att jag kan bredda mig inom områden jag inte berört tidigare. Och jag får möjlighet att få erfarenhet och kunskap från flera olika branscher. Med en sådan insikt kommer jag fortsätta utveckla mina metoder och fördjupa mig inom hållbarhet.


Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för privat och offentlig sektor de närmaste åren?
– Tillgång och kvalitet på data som rör hållbarhetsaspekter kommer allt bli en allt större utmaning för allt fler. Det gäller såväl lagkrav och kunder som allmänhet och andra intressenter. Och behovet finns på alla nivåer, från stort till smått. Finns det nya rapporteringskrav och behövs en metod för att leva upp till dem? Ska hållbarhetsresan mätas men känns det svårt att välja relevanta nyckeltal? Fungerar uppföljningen, men blir resultaten ändå olika när olika personer gör den? För alla sådana frågor passar mina metoder utmärkt och de är fantastiskt roliga att lösa!

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?