"Drivkrafterna för en övergång till ett mer hållbart samhälle har stärkts"

Medarbetarintervju

Adam Bergsveen tillträder som ny konsultchef hos Goodpoint. Han kommer främst att fokusera på affärsområdet Hållbara affärer.


Hej Adam! Fint att ha dig här, kan du berätta om din nya roll?

Som konsultchef på vårt kontor i Stockholm delar jag min tid mellan två huvuduppgifter. För det första har jag arbetsgivaransvar för teamets medarbetare. I min roll som chef är det mitt mål att alltid vara tillgänglig, stödjande och tillräckligt utmanande för att säkerställa att teamet känner sig tryggt, villigt till samarbete och motiverat till att utvecklas professionellt.

För det andra är jag även konsult i flera av Goodpoints olika uppdrag, såväl inom privat som offentlig sektor. Jag ser fram mot att stötta företag och organisationer som prioriterar hållbar affärsutveckling, med allt från analys, till utveckling av strategier och -modeller, till rapportering.

 

Vad har du gjort tidigare?

Med en utbildning i entreprenörskap, företagsekonomi och internationella relationer har jag över 15 års erfarenhet från ledande positioner som presschef i regeringen, kommunikationschef inom civilsamhället och roller fokuserade på strategisk kommunikation och hållbarhet i näringslivet.

På fritiden är jag fjälledare inom Friluftsfrämjandet, samt styrelseledamot i Svenska Turistföreningen (STF).

 

Vad har du för vision?

Lönsam hållbarhet. Det vill säga, insikten att företag som prioriterar systematiskt och strategiskt arbete med hållbarhet kommer öka sin lönsamhet. Det sker genom minskade kostnader, minskade risker, starkare varumärke, mer engagerade medarbetare, ökad kundlojalitet och förbättrad tillgång på kapital.

 

Vilka tror du är de största hållbarhetsutmaningarna inom de närmsta åren, både för privat och offentlig sektor?

På senare tid har drivkrafterna för en övergång till ett mer hållbart samhälle stärkts, delvis genom införandet av ny EU-lagstiftning som ställer krav på att företagen ska anpassa sig. För närvarande är insamling av data för att möjliggöra noggrann och omfattande hållbarhetsrapportering i fokus. Samtidigt öppnar sig stora möjligheter inom området för hållbar affärsutveckling, som omfattar inte enbart sociala aspekter utan även frågor relaterade till klimatförändringar och bevarande av biologisk mångfald. En viktig del i detta arbete är en förstärkt inriktning mot principerna för cirkulär ekonomi, vilket är avgörande för att uppnå både klimatmål och bevara biologisk mångfald.

Biologisk mångfald är på väg att bli lika centralt i hållbarhetsdiskussionen som klimatfrågan. Insatser för att bevara biologisk mångfald kan bland annat innefatta strategier för att minska vattenanvändningen och implementera regenerativa metoder för markhantering. I detta sammanhang kommer Goodpoints analytiska och strategiska expertis att samverka med den ingenjörsmässiga spetskompetens som våra kollegor och ägare på Semcon erbjuder. Denna kombination stärker vår förmåga att bidra till hållbarhetsmålen genom integrerade och innovativa lösningar som tar hänsyn till både biologisk mångfald och teknisk expertis.

Nyfiken på Goodpoint som arbetsplats?