Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling

  • Publicerad den 2018-04-08
Kvinna i röd polotröja

Goodpoints seniorkonsult Caroline Rosenberg är aktuell i Miljö & Utvecklings återkommande inslag "Fredagsintervjun". Där berättar hon om den nya standarden för arbetsmiljöledningssystem, ISO-45001.

Caroline Rosenberg är en av Sveriges mest erfarna konsulter inom arbetsmiljöområdet. Hon var själv med i arbetsgruppen som tog fram ISO-45001.
– OHSAS-18001, som inte är en ISO-standard, kommer ersättas av den nya ISO-standarden. Det innebär att alla som uppfyller den gamla standarden istället ska uppfylla den nya. Övergångsperioden är på tre år, så man bör senast 18 mars 2021 ha gått över till den nya standarden, säger Caroline Rosenberg till Miljö & Utveckling.

M&U: På vilket sätt skiljer sig den nya ISO-standarden från OHSAS-18001?

– Den nya ISO-standarden innehåller mer omfattande krav på samverkan. Det är mer krav på att man ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor även på en strategisk nivå. Standarden ställer också mycket högre krav på högsta ledningens engagemang i arbetsmiljöarbetet, jämfört med vad den gamla standarden gjorde.

Vilka är de största utmaningarna med den nya standarden?

– Den ställer omfattande krav på att man ska jobba systematiskt med att identifiera faror, risker och möjligheter i arbetsmiljön och åtgärda det. Man ska även ta hänsyn till lagstiftning och se till att ha ett arbetssätt som i praktiken följer dessa krav. Att följa den nya standarden kräver en större arbetsinsats jämfört med att bara följa lagstiftningen. Men man får ju ett lyft i sitt arbetssätt också, säger Caroline Rosenberg.

Läs hela intervjun här.