50 års erfarenhet till Goodpoint

Under våren har vi lagt in en högre växel och rekryterat fyra konsulter med över 50 års samlad erfarenhet av hållbarhetsarbete. Vi är otroligt glada och stolta över att Ouliana Åhlfeldt, Jenny Rosell, Emma Svensson Akusjärvi och Maria Jakobsson valt att ansluta sig till vårt gäng. Välkomna till Goodpoint! 

 

Ouliana Åhlfeldt (senior konsult) går in i rollen som chef för affärsutveckling och sälj. Historiskt har hon arbetat mest inom bygg- och fastighetsbranschen där hon har en god kännedom om de olika materialbedömningssystemen och certifieringssystem för fastigheter. Hon har också hjälpt ett flertal organisationer att ställa krav och implementera arbetssätt för att främja god materialspårbarhet framåt, men framför allt att utveckla sitt strategiska hållbarhetsarbete. 

Jenny Rosell (senior konsult) har jobbat med miljöfrågor i 20 år. Hennes största styrka ligger inom kemikalielagstiftningsområdet vilket hon har implementerat i olika roller, bland annat som inspektör, samordnare och konsult. Närmast kommer hon från Region Skåne där hon arbetade som kemikalie- och miljöstrateg. 

Emma Svensson Akusjärvi (konsult) är doktor i organisk kemi och kommer främst fokusera på uppdrag kopplade till kemikalielagstiftning, riskbedömningar och miljökrav i upphandling. Hon kommer även utföra bedömningar av byggvaruprodukter ur ett hälso- och miljöperspektiv. Tidigare arbetade Emma med ackrediterat kliniskt laboratoriearbete på Stockholms läns landsting och som bokförläggare för naturvetenskaplig facklitteratur. 

Maria Jakobsson (senior konsult) har mångårig erfarenhet av miljöarbete inom industrin där hon har jobbat mycket med miljö- och kvalitetsledning, miljöriskanalys och miljökemi. Som revisionsledare för ett certifieringsorgan har hon utfört många tredjepartsrevisioner inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Hon har även varit examinator för utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Vi kommer fortsätta rekrytera under 2021. Håll utkik på vår karriärsida för aktuella lediga tjänster, eller skicka en spontanansökan.