Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders integritet. Kundernas förtroende för oss bygger till stor del på hur vi hanterar deras personuppgifter. Därför eftersträvar vi en öppenhet i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten. 

All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Vad är en personuppgift?

Ibland behöver vi spara och behandla dina personuppgifter i våra system. En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och fotografi.

Därför sparar vi dina uppgifter

Vi får dina personuppgifter när du anmäler ditt intresse på vår hemsida, deltar på ett seminarium eller en utbildning som vi arrangerar eller när vi skriver någon form av samarbetsavtal. Vi behandlar varje personuppgift i enlighet med gällande lagstiftning, antingen baserat på intresseavvägning eller samtycke som kan styrkas i lagstiftningen. Oftast handlar behandlingen om att vi ska kunna upprätthålla en kontakt med dig och lösa ditt ärende på ett effektivt sätt.

Rättslig grund för vår behandling

Oavsett skälet till att vi sparar dina uppgifter har du rätt att när som helst begära att vi raderar eller ändrar dem. Vi reserverar oss dock från situationer då uppgifterna måste sparas av rättsliga skäl, exempelvis bokföringslagen. Läs mer om lagstiftningen (dataskyddsförordningen) här.

Om du har skrivit ett avtal med oss kommer dina uppgifter att sparas tills du begär att vi raderar dem, eller så lång tid som vi har användning för dem i enlighet med lagstiftningen. För nyhetsbrev och andra e-postutskick sparar vi dina uppgifter tills du önskar avregistrering från dessa. 

Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter till en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

Lagring av personuppgifter

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt och att spara informationen så kort tid som möjligt. Det betyder att dina personuppgifter inte lagras längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.

Vår policy är också att i så liten utsträckning som möjligt skicka personuppgifter per mail. Vi strävar efter att minimera de personer som blir kopierade (CC:) i all vår korrespondens för att minimera spridningen av persondatauppgifter via e-post.

Intern och extern lagring

Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss medan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. Den externa lagring där vi har flest personuppgifter är vår e-postlista. När vi gör e-postutskick använder vi verktyget Mailchimp, en välkänd leverantör med höga säkerhetskrav. Mailchimp lagrar alla personuppgifter/e-postlistor på sina servrar i USA, vilka regleras enligt EU-US Privacy Shield Framework. Läs Mailchimps integritetspolicy här.

Kontakt

Registeransvarig på Goodpoint är Magnus Boman, vd. Du är alltid välkommen att kontakta oss om undrar över vilken information vi har sparat om dig, om du vill uppdatera dina uppgifter, begränsa vår behandling eller få dem raderade. Detta gör du enklast genom att skriva ett mail till info@goodpoint.se. Du kan också vända dig direkt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du har klagomål.