Frukostseminarium

  • Online
  • 22 oktober 2020, kl 08:00 – 09:00

Resan mot cirkularitet - så utvecklar ni era tjänster

Framtiden är cirkulär, så hur bör era tjänster anpassas? I detta frukostseminarium får du tips om centrala delar i omställningen mot cirkulära materialflöden. Särskilt fokus ligger på inköps- och upphandlingsavdelningarnas viktiga roll.

Framtidens tjänsteutveckling

Omställningen till en cirkulär framtid har redan börjat. Men för att klara målen i Parisavtalet behöver fler ställa om. Fler företag och organisationer behöver ta ställning för hur de i sin tjänsteutveckling bidrar till att material återcirkuleras.

Under denna frukost går vi igenom några centrala delar i omställningen till cirkulära materialflöden:

  • Vikten av långsiktighet.
  • Starta med det din organisation har rådighet över.
  • Fokus på hur produkter och material kan undvika att bli avfall.
  • Verktyg som ger insikt i vad som är bäst utifrån miljö och social påverkan.
  • Upphandlings- och inköpsavdelningarnas viktiga roll i omställningen.

När och var

Var

Online

Låst Zoom-länk vid föranmälan

När

22 oktober kl 08:00-09:00

Anmäl senast 21 oktober

Kontaktperson

Gabriella Silfwerbrand
Gabriella Silfwerbrand

Senior konsult

Erika Lundgren
Erika Lundgren

Konsult

Anmälan till eventet