Nordic Sustainability Expo

  • Stockholmsmässan
  • 9-10 maj

Sveriges största hållbarhetsmässa

Kom och besök Goodpoint på Nordic Sustainability Expo, Sveriges största hållbarhetsmässa. Under två dagar möts ministrar, näringslivet, myndighetschefer, TED Talks-föreläsare, forskare, hållbarhetsexperter m.fl. som alla passionerat arbetar för ett förbättrat företagande med hållbarhet i fokus. Goodpoint finns på plats i monter och håller i två seminarier under mässans andra dag.

Besök oss i monter C03:18!

Goodpoint håller i två seminarier

 

CSRD - hantera utmaningar & ta vara på möjligheter

Tid: 09.25-09.45, 10 maj
Plats: Expo scenen

Från och med 2024 gäller EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det betyder betydligt mer omfattande krav på hållbarhetsarbetet.

CSRD är en del utav en rad åtgärder inom den Europeiska Gröna Given som syftar till att omorientera kapitalflöden till hållbara verksamheter. Direktivet stärker rättsakten för icke-finansiell information och sänder en tydlig signal till företag om vikten av att kartlägga påverkan och förstå effekterna, och den ekonomiska exponeringen, av en mängd hållbarhetsfrågor.

För berörda företag väntar en tid av förberedelse i form av omfattande analys, datainsamling och implementering. Inte minst den dubbla väsentlighetsanalysen, som avgör vilka upplysningar som rapporteringen ska inkludera för att uppfylla kraven i CSRD, kommer att vara utmanande. I den här sessionen berättar Goodpoint om hur företag bör förbereda sig - dels för att hantera utmaningar, dels för att ta vara på möjligheterna med CSRD – som på sikt kan stärka företagets konkurrensposition.

Talare: Elin Nilsson, affärsområdesansvarig för Hållbara affärer på Goodpoint och CSRD-expert

 

 


Cirkulära processer – samverkan SU & näringslivet

Tid: 10.40-11.05, 10 maj
Plats: Expo scenen

För att lösa de miljömässiga utmaningar världen står inför krävs att akademi, industri och beslutsfattare möts och gemensamt försöker hitta lösningar för ett cirkulärt och hållbart samhälle. Lyssna till ett samtal kring hur forskare och näringsliv gemensamt kan utveckla smarta och effektiva lösningar för cirkulära processer inom kemi, material och andra produkter. Samtalet förs mellan professor Berit Olofsson, ordförande för Stockholms universitets centrum för hållbara och cirkulära system (SUCCeSS) och Magnus Boman, VD på Goodpoint.

SUCCeSS är ett tvärvetenskapligt forskningscenter vid Stockholms universitet, som jobbar för att utveckla en stark plattform för grundläggande och tillämpad forskning för identifiering och hantering hållbarhetsutmaningar.

Goodpoint är en av Sveriges ledande och mest erfarna konsultbyråer inom hållbarhet. De har funnits sedan 1981 och är ett dotterbolag till Semcon AB

Talare:
Berit Olofsson, ordförande för SuCCeSS styrelse
Magnus Boman, VD för Goodpoint och styrelseledarmot för SuCCeSS

Anmäl dig till mässan - det är gratis!