Frukostseminarium

  • Goodpoint
  • 7 oktober 2020, kl 08:00 – 09:00

Hållbar leveranskedja - exempel från nya tunnelbanan

Stockholms nya tunnelbana byggs ut med krav på hänsyn till mänskliga rättigheter i leveranskedjan. Goodpoints expertkonsult Gabriella Silfwerbrand bjuder på värdefulla insikter i arbetet, och de resultat som uppnåtts hittills.

Beställarens ansvar

Beställare i offentlig sektor har stor påverkan på utvecklingen inom mänskliga rättigheter i leveranskedjan för varor och tjänster. Även om det finns genomarbetade tillvägagångsätt från exempelvis Hållbar Upphandling och Upphandlingsmyndigheten, behöver varje beställare göra sina avvägningar och väga in branschspecifika utmaningar. Genom att ställa krav på hållbara leveranskedjor hos sina leverantörer kan beställare bidra till:

  • Mer transparens i leveranskedjorna
  • Ökad dialog med leverantörer.
  • Bättre villkor för de som arbetar i produktion och råvaruutvinning.

Lärdomar från Nya tunnelbanan

På seminariet går vi igenom viktiga avvägningar och processer för ett effektivt arbete för hållbara leveranskedjor. Stockholm får flera nya tunnelbanelinjer under 2020-talet, och arbetet är redan i full gång. Goodpoints konsult Gabriella Silfwerbrand delar med sig av lärdomar från hur Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbanan omsatt sina ambitioner att verka för hållbara leveranskedjor genom krav, uppföljning och uppnådda resultat.

 

Var och när

Var

Norrtullsgatan 6, Stockholm.

Kan ställas om till Online vid behov.

När

7 oktober kl 08:00-09:00

(frukost från 07:30)

Kontaktperson

Gabriella Silfwerbrand
Gabriella Silfwerbrand

Anmälan frukostseminariet