ESSVE

Hållbarhetsresa - Cirkularitet & Kemi
Rådgivning kring kemikalier och lagefterlevnad.

Uppdraget

Sedan 1990-talet har Goodpoint på uppdrag av ESSVE stått för rådgivning kring kemikalier samt lagefterlevnad i de nordiska länderna, både nationell samt EU-lagstiftning såsom Reach och CLP, för bolagets kemiska produkter.

Genomförandet

Goodpoint har bland annat utformat säkerhetsdatablad och etiketter på olika europeiska språk, utformat byggvarudeklarationer samt gjort produktregistreringar i de nordiska länderna.

Resultatet

ESSVE har ett flertal produkter registrerade i de svenska bedömningssystemen BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

3000

Artiklar i BASTA

9

Språk för Säkerhetsdatablad

1999

Start av samarbete

Kemikalierådgivning

ESSVE är en totalleverantör inom fästteknik och ingår i koncernen B & B Tools. Sedan 1999 har Goodpoint på uppdrag av ESSVE ansvarat för rådgivning kring kemikalier/material samt lagefterlevnad av bolagets ca 70 kemiska produkter.

 

 

Uppdraget omfattar bland annat:

  • bedömning av kemiska ämnens miljö- och hälsofarlighet.
  • klassificering och märkning av kemiska produkter samt produktanmälningar i de nordiska länderna.
  • utformning av säkerhetsdatablad i EcoOnline på svenska, norska, finska, danska, engelska, lettiska, litauiska, estniska och polska.
  • utformning av Byggvarudeklarationer.
  • leverantörs- och kundkontakter i frågeställningar rörande kemikalier.
  • myndighetskontakter i de nordiska länderna.
  • rådgivning i kemikalie- och avfallsfrågor samt frågor rörande kemikalielagstiftning i de nordiska länderna (både nationell samt EG-lagstiftning såsom Reach och CLP).

ESSVE