Socialt ansvar ISO 26000, SA 8000

Vi hjälper vi våra kunder med socialt ansvarstagande enligt ISO 26000 och SA 8000.

ISO 26000
Standarden ISO 26000 är ett omfattande dokument och täcker bland annat in områden som mänskliga rättigheter, konsumentfrågor, arbetsförhållanden och miljö. Goodpoint är föregångare inom ISO 26000 och hjälper kunder med tillämpning av standarden. Det kombinerar vi med lång erfarenhet av att bistå kunder inom näringsliv och offentlig sektor med att införa systematik i hållbarhetsarbetet samt att utveckla strategier för socialt ansvar.

Ledningssystem för socialt ansvar
Vi hjälper er att införa ledningssystem för socialt ansvar enligt SA 8000. SA 8000 är en ledningssystemsstandard för att hantera frågor såsom hälsa, barnarbete, diskriminering, tvångsarbete mm. Genom att arbeta med SA 8000 tar organisationen ställning för att verksamheten och leverantörerna arbetar enligt de mänskliga rättigheterna. SA 8000 kan integreras i ett befintligt kvalitets-/miljöledningssystem enligt ISO 14001/9001.

 

Kontakta mig för frågor om socialt ansvar enligt ISO 26000, SA 8000
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg