Nya ISO 9001 och 14001

Nya ISO 14001 och ISO 9001 lanserades i september 2015. Den nya standarden ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001 publicerades i mars 2018. Goodpoint har kunskap och erfarenhet hur de nya standarderna ska tolkas och implementeras i en verksamhet.

Den nya strukturen innebär att standarderna har blivit helt omarbetade och att det tillkommit delvis nya gemensamma krav.

Förutom den nya strukturen finns nyheter och förändringar inom följande områden:

Våra konsulter har aktivt deltagit i SIS tekniska kommittéer och arbetsgrupper under framtagningen av de nya standarderna. Våra konsulter ingår även i SIS tolkningsgrupp för ISO 14001 och i SIS samverkansgrupp för ledningssystem.

Kontakta mig för frågor om nya ISO 9001 och ISO 14001
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg