Nya ISO 9001 och 14001

Nya ISO 14001 och ISO 9001 lanserades i september 2015. Goodpoint har kunskap och erfarenhet hur de nya standarderna ska tolkas och implementeras i en verksamhet.

Den nya strukturen innebär att standarderna har blivit helt omarbetade och att det tillkommit delvis nya gemensamma krav.

Förutom den nya strukturen finns nyheter och förändringar inom följande områden:

Våra konsulter deltar aktivt i SIS tekniska kommittéer och arbetsgrupper som arbetar med att ta fram de nya standarderna. Våra konsulter ingår även i SIS tolkningsgrupper för ISO 9001 respektive ISO 14001.

Kontakta mig för frågor om nya ISO 9001 och ISO 14001
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg