Miljö ISO 14001

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av införande och förankring av olika typer av ledningssystem, och flera är utbildade revisorer inom miljö, kvalitet- arbetsmiljö och socialt ansvar.

Miljöledningssystem
Vår utgångspunkt är att ni ska få ett effektivt miljöledningssystem i er organisation. Vi kan fungera som rådgivare och bollplank eller gå in mer i detalj och hjälpa till med rutiner, instruktioner, mallar och blanketter. Vi genomför miljöutredningar, upprättar miljöaspektförteckningar och förteckningar över relevant miljölagstiftning samt hjälper er identifiera, analysera och värdera miljörisker. Vi genomför även interna miljörevisioner, ledningsseminarier och de utbildningar ni behöver för olika grupper av medarbetare. Vi har ett flertal konsulter med lång erfarenhet av att tolka kraven i ISO 14001 utifrån olika verksamheters behov och samtidigt uppfylla kraven på certifiering.

Vi deltar aktivt i SIS tekniska kommitté för Miljöledning.

Kontakta mig för frågor om miljöledningssystem
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg